BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Kathleen De Greef, Christian Rolfo, Antonio Russo, Thiery Chapelle, Giuseppe Bronte, Francesco Passiglia, Andreia Coelho, Konstantinos Papadimitriou, Marc Peeters 
World J Gastroenterol 22(32):7215-7225. Published online Aug 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i32.7215
Minireviews
Basic Study
Qi Xie, Min-Yi Wu, Ding-Xuan Zhang, Yi-Ming Yang, Bao-Shuai Wang, Jing Zhang, Jin Xu, Wei-De Zhong, Jia-Ni Hu 
World J Gastroenterol 22(32):7342-7352. Published online Aug 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i32.7342
Observational Study
Randomized Controlled Trial
Case Report