BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Basic Study
Altug Senol, Mehmet Isler, Recep Sutcu, Mete Akin, Ebru Cakir, Betul M Ceyhan, M Cem Kockar 
World J Gastroenterol 21(46):13020-13029. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13020
Zhi-Mei Xie, Tao Zhou, Hong-Yu Liao, Qian Ye, Shan Liu, Lu Qi, Jing Huang, Hao-Jiang Zuo, Xiao-Fang Pei 
World J Gastroenterol 21(46):13042-13054. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13042
Case Control Study
Suk Pyo Shin, Nam Keun Kim, Ju Hwan Kim, Ju Ho Lee, Jung Oh Kim, Sung Hwan Cho, Hana Park, Mi Na Kim, Kyu Sung Rim, Seong Gyu Hwang 
World J Gastroenterol 21(46):13064-13072. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13064
Yue-Feng Tong, Jun Lv, Li-Yuan Ying, Fang Xu, Bo Qin, Ming-Tong Chen, Fei Meng, Miao-Ying Tu, Ning-Min Yang, You-Ming Li, Jian-Zhong Zhang 
World J Gastroenterol 21(46):13073-13079. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13073
Retrospective Cohort Study
Ming-Hua Su, Ai-Lian Lu, Shi-Hua Li, Shao-Hua Zhong, Bao-Jian Wang, Xiao-Li Wu, Yan-Yan Mo, Peng Liang, Zhi-Hong Liu, Rong Xie, Li-Xia He, Wu-Dao Fu, Jian-Ning Jiang 
World J Gastroenterol 21(46):13087-13094. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13087
Retrospective Study
Hassan Ashktorab, Adeyinka O Laiyemo, Edward Lee, Marcia Cruz-Correa, Amita Ghuman, Mehdi Nouraie, Hassan Brim 
World J Gastroenterol 21(46):13095-13100. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13095
Hiroyuki Kato, Hideo Yoshida, Hiroyoshi Taniguch, Ryutaro Nomura, Kengo Sato, Ichiro Suzuki, Ryo Nakata 
World J Gastroenterol 21(46):13101-13112. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13101
Shin Kono, Takuji Gotoda, Shigeaki Yoshida, Ichiro Oda, Hitoshi Kondo, Luigi Gatta, Greg Naylor, Michael Dixon, Fuminori Moriyasu, Anthony Axon 
World J Gastroenterol 21(46):13113-13123. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13113
Moutaz Derbala, Mohammed Elshiekh Elbadri, Aliaa Mohamed Amer, Saad AlKaabi, Khaleel Hassan Sultan, Yasser Medhat Kamel, Eman Hassan Satti Elsayed, Tony Yervant Avades, Prem Chandra, Fatma M Shebl 
World J Gastroenterol 21(46):13132-13139. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13132
Observational Study
Mario Guerrieri, Roberto Campagnacci, Pierluigi Sperti, Giulio Belfiori, Rosaria Gesuita, Roberto Ghiselli 
World J Gastroenterol 21(46):13152-13159. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13152
Prospective Study
Systematic Reviews
André Kondo, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura, Wanderley Marques Bernardo, Osmar Kenji Yagi, Diogo Turiani Hourneaux de Moura, Eduardo Turiani Hourneaux de Moura, José Gonçalves Pereira Bravo, Kendi Yamazaki, Paulo Sakai 
World J Gastroenterol 21(46):13177-13187. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13177
Case Report
Daniele Crocetti, Andrea Palmieri, Giuseppe Pedullà, Vittorio Pasta, Valerio D’Orazi, Gian Luca Grazi 
World J Gastroenterol 21(46):13188-13194. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13188
Myounghwa Jung, Jung-Wook Kim, Jae-Young Jang, Young Woon Chang, Sun Hee Park, Yong Ho Kim, Youn Wha Kim 
World J Gastroenterol 21(46):13195-13200. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13195