BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Ming-Hua Su, Ai-Lian Lu, Shi-Hua Li, Shao-Hua Zhong, Bao-Jian Wang, Xiao-Li Wu, Yan-Yan Mo, Peng Liang, Zhi-Hong Liu, Rong Xie, Li-Xia He, Wu-Dao Fu, Jian-Ning Jiang 
World J Gastroenterol 21(46):13087-13094. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13087
Retrospective Study
Moutaz Derbala, Mohammed Elshiekh Elbadri, Aliaa Mohamed Amer, Saad AlKaabi, Khaleel Hassan Sultan, Yasser Medhat Kamel, Eman Hassan Satti Elsayed, Tony Yervant Avades, Prem Chandra, Fatma M Shebl 
World J Gastroenterol 21(46):13132-13139. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13132
Observational Study
Prospective Study
Systematic Reviews
André Kondo, Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura, Wanderley Marques Bernardo, Osmar Kenji Yagi, Diogo Turiani Hourneaux de Moura, Eduardo Turiani Hourneaux de Moura, José Gonçalves Pereira Bravo, Kendi Yamazaki, Paulo Sakai 
World J Gastroenterol 21(46):13177-13187. Published online Dec 14, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i46.13177
Case Report