BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Review
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Luca Nespoli, Giulia Lo Bianco, Fabio Uggeri, Fabrizio Romano, Angelo Nespoli, Davide Paolo Bernasconi, Luca Gianotti 
World J Gastroenterol 21(27):8366-8372. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8366
Fang-Yuan Gao, Yao Liu, Xiao-Shu Li, Xie-Qiong Ye, Le Sun, Ming-Fan Geng, Rui Wang, Hui-Min Liu, Xiao-Bing Zhou, Li-Li Gu, Yan-Min Liu, Gang Wan, Xian-Bo Wang 
World J Gastroenterol 21(27):8373-8381. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8373
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Prospective Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report
Akiko Tomonari, Akio Katanuma, Tomoaki Matsumori, Hajime Yamazaki, Itsuki Sano, Ryuki Minami, Manabu Sen-yo, Satoshi Ikarashi, Toshifumi Kin, Kei Yane, Kuniyuki Takahashi, Toshiya Shinohara, Hiroyuki Maguchi 
World J Gastroenterol 21(27):8458-8461. Published online Jul 21, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i27.8458