BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Esophageal Cancer
Gastric Cancer
Qing-Bo Li, Xue-Jun Sun, Yi-Zhuang Xu, Li-Min Yang, Yuan-Fu Zhang, Shi-Fu Weng, Jing-Sen Shi, Jin-Guang Wu 
World J Gastroenterol 11(25):3842-3845. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3842
Xin-Han Zhao, Shan-Zhi Gu, Hong-Gang Tian, Ping Quan, Bo-Rong Pan 
World J Gastroenterol 11(25):3846-3849. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3846
Liver Cancer
Zi-Li Lü, Dian-Zhong Luo, Jian-Ming Wen 
World J Gastroenterol 11(25):3850-3854. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3850
Colorectal Cancer
Can-Hui Sun, Zi-Ping Li, Quan-Fei Meng, Shen-Ping Yu, Da-Sheng Xu 
World J Gastroenterol 11(25):3866-3870. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3866
Yu-Fang Zheng, Jun Yang, Xin-Jie Zhao, Bo Feng, Hong-Wei Kong, Ying-Jie Chen, Shen Lv, Min-Hua Zheng, Guo-Wang Xu 
World J Gastroenterol 11(25):3871-3876. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3871
Viral Hepatitis
Etsushi Kawamura, Daiki Habu, Takehiro Hayashi, Ai Oe, Jin Kotani, Hirotaka Ishizu, Kenji Torii, Joji Kawabe, Wakaba Fukushima, Takashi Tanaka, Shuhei Nishiguchi, Susumu Shiomi 
World J Gastroenterol 11(25):3882-3886. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3882
Soo-Ho Choi, Kyu-Jin Park, So-Yeon Kim, Dong-Hwa Choi, Jung-Min Park, Soon B. Hwang 
World J Gastroenterol 11(25):3887-3892. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3887
Brief Reports
Ching-Chu Lo, Kwok-Hung Lai, Nan-Jing Peng, Gin-Ho Lo, Hui-Hwa Tseng, Chiun-Ku Lin, Chang-Bih Shie, Chao-Ming Wu, Yu-Shan Chen, Wen-Keui Huang, Angela Chen, Ping-I Hsu 
World J Gastroenterol 11(25):3909-3914. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3909
Quan Li, Wei-Feng Yu, Mai-Tao Zhou, Xin Lu, Li-Qun Yang, Ming Zhu, Jian-Gang Song, Jun-Hua Lu 
World J Gastroenterol 11(25):3920-3924. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3920
Yong Zhou, Xiao-Ting Wu, Gang Yang, Wen Zhuang, Mao-Ling Wei 
World J Gastroenterol 11(25):3925-3930. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3925
Xiao-Hong Liu, Chen-Guang Bai, Qiang Xie, Fei Feng, Zhi-Yun Xu, Da-Lie Ma 
World J Gastroenterol 11(25):3948-3952. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3948
Bao-Gang Peng, Li-Jian Liang, Shao-Qiang Li, Fan Zhou, Yun-Peng Hua, Shi-Min Luo 
World J Gastroenterol 11(25):3966-3969. Published online Jul 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i25.3966