BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Liver Cancer
Bing Yu, Ming Ni, Wen-Han Li, Ping Lei, Wei Xing, Dai-Wen Xiao, Yu Huang, Zhen-Jie Tang, Hui-Fen Zhu, Guan-Xin Shen 
World J Gastroenterol 11(26):3985-3989. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.3985
Colorectal Cancer
Peter Rose, Philip K Moore, Shen Han Ming, Ong Choon Nam, Jeffrey S Armstrong, Matt Whiteman 
World J Gastroenterol 11(26):3990-3997. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.3990
Young Ho Kim, Sang Yong Song, Young Dae Kwon, Dae Shick Kim, Ho Kyung Chun, Jong Chul Rhee 
World J Gastroenterol 11(26):3998-4002. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.3998
Qing-Wei Wang, Hui-Lan Lü, Chang-Cheng Song, Hong Liu, Cong-Gao Xu 
World J Gastroenterol 11(26):4003-4007. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4003
Dong Wang, De-Bing Xiang, Yu-Jun He, Zeng-Peng Li, Xiao-Hua Wu, Jiang-Hong Mou, Hua-Liang Xiao, Qing-Hong Zhang 
World J Gastroenterol 11(26):4008-4012. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4008
Viral Hepatitis
Yoshiharu Motoo, Hisatsugu Mouri, Koushiro Ohtsubo, Yasushi Yamaguchi, Hiroyuki Watanabe, Norio Sawabu 
World J Gastroenterol 11(26):4013-4017. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4013
Basic Research
Christian Hafner, Stefanie Meyer, Thomas Langmann, Gerd Schmitz, Frauke Bataille, Ilja Hagen, Bernd Becker, Alexander Roesch, Gerhard Rogler, Michael Landthaler, Thomas Vogt 
World J Gastroenterol 11(26):4024-4031. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4024
Siamak Bidel, Harri Mustonen, Giti Khalighi-Sikaroudi, Eero Lehtonen, Pauli Puolakkainen, Tuula Kiviluoto, Eero Kivilaakso 
World J Gastroenterol 11(26):4032-4039. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4032
Alastair Forbes, Sue Jackson, Clare Walter, Shafi Quraishi, Meron Jacyna, Max Pitcher 
World J Gastroenterol 11(26):4040-4044. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4040
Clinical Research
Corrado Blandizzi, Matteo Fornai, Rocchina Colucci, Gianfranco Natale, Valter Lubrano, Cristina Vassalle, Luca Antonioli, Gloria Lazzeri, Mario Del Tacca 
World J Gastroenterol 11(26):4052-4060. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4052
Ming-Jen Chen, Ming-Jer Huang, Wen-Hsiung Chang, Tsang-En Wang, Horng-Yuan Wang, Cheng-Hsin Chu, Shee-Chan Lin, Shou-Chuan Shih 
World J Gastroenterol 11(26):4061-4066. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4061
Wei-Hong Wang, Jia-Qing Huang, Ge-Fan Zheng, Harry Hua-Xiang Xia, Wai-Man Wong, Shiu-Kum Lam, Benjamin Chun-Yu Wong 
World J Gastroenterol 11(26):4067-4077. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4067
Feng-Yan Song, Takezaki Toshiro, Ke Li, Ping Yu, Xu-Kai Lin, He-Lin Yang, Xiao-Ling Deng, Yu-Qi Zhang, Lai-Wen Lv, Xin-En Huang, Tajima Kazuo 
World J Gastroenterol 11(26):4078-4084. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4078
Brief Reports
Amir Houshang Mohammad Alizadeh, Seyed Moayed Alavian, Khalil Jafari, Nastaran Yazdi 
World J Gastroenterol 11(26):4085-4089. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4085
Gong-Ying Chen, Jian-Qin He, Guo-Cai Lu, Ming-Wei Li, Chen-Huai Xu, Wei-Wei Fan, Chen Zhou, Zhi Chen 
World J Gastroenterol 11(26):4090-4093. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4090
Jian-She Yang, Wen-Jian Li, Guang-Ming Zhou, Xiao-Dong Jin, Jing-Guang Xia, Ju-Fang Wang, Zhuan-Zi Wang, Chuan-Ling Guo, Qing-Xiang Gao 
World J Gastroenterol 11(26):4098-4101. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4098
Hai-Ying Liu, An-Mei Deng, Jian Zhang, Ye Zhou, Ding-Kang Yao, Xiao-Qing Tu, Lie-Ying Fan, Ren-Qian Zhong 
World J Gastroenterol 11(26):4108-4110. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4108
Case Report
Tuncay Yilmazlar, Turkay Kirdak, Omer Yerci, Saduman B. Adim, Ozkan Kanat, Osman Manavoglu 
World J Gastroenterol 11(26):4111-4113. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4111
Antal Csepregi, Gerhard Treiber, Christoph Röcken, Peter Malfertheiner 
World J Gastroenterol 11(26):4114-4116. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4114
Frank Eder, Hans-Ulrich Schulz, Christoph Röcken, Hans Lippert 
World J Gastroenterol 11(26):4117-4119. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4117
Letters To The Editor
Il-Jin Kim, Hio Chung Kang, Yong Shin, Byong Chul Yoo, Han-Kwang Yang, Jae-Gahb Park 
World J Gastroenterol 11(26):4124-4126. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4124
Science Life
Joseph B. Kirsner 
World J Gastroenterol 11(26):4127-4128. Published online Jul 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i26.4127