BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Frontier
Review
Sobia Manzoor, Muhammad Saalim, Muhammad Imran, Saleha Resham, Javed Ashraf 
World J Gastroenterol 21(44):12558-12575. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12558
Basic Study
Gozde Dervis Hakim, Mujde Soyturk, Mehtat Unlu, Pinar Ataca, Meral Karaman, Ozgul Sagol, Elif Borekci, Osman Yilmaz 
World J Gastroenterol 21(44):12576-12585. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12576
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Hiroaki Shimizu, Atsushi Kato, Tsukasa Takayashiki, Satoshi Kuboki, Masayuki Ohtsuka, Hideyuki Yoshitomi, Katsunori Furukawa, Masaru Miyazaki 
World J Gastroenterol 21(44):12628-12634. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12628
Haruhisa Suzuki, Ichiro Oda, Masau Sekiguchi, Seiichiro Abe, Satoru Nonaka, Shigetaka Yoshinaga, Takeshi Nakajima, Yutaka Saito 
World J Gastroenterol 21(44):12635-12643. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12635
Yi-Lei Deng, Nan-Sheng Cheng, Shui-Jun Zhang, Wen-Jie Ma, Anuj Shrestha, Fu-Yu Li, Fei-Long Xu, Long-Shuan Zhao 
World J Gastroenterol 21(44):12653-12659. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12653
Observational Study
João Santos-Antunes, Hélder Cardoso, Susana Lopes, Margarida Marques, Amadeu CR Nunes, Guilherme Macedo 
World J Gastroenterol 21(44):12660-12666. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12660
Prospective Study
Saifun Nahar, Atsushi Iraha, Akira Hokama, Ayako Uehara, Gretchen Parrott, Tetsuya Ohira, Masatoshi Kaida, Tetsu Kinjo, Takeshi Kinjo, Tetsuo Hirata, Nagisa Kinjo, Jiro Fujita 
World J Gastroenterol 21(44):12667-12675. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12667
Systematic Reviews
Case Report
Nobuyoshi Takeshita, Toru Fukunaga, Masayuki Kimura, Yuji Sugamoto, Kentaro Tasaki, Isamu Hoshino, Takumi Ota, Tetsuro Maruyama, Tomohide Tamachi, Takashi Hosokawa, Yo Asai, Hisahiro Matsubara 
World J Gastroenterol 21(44):12722-12728. Published online Nov 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i44.12722