BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Shi-Sheng Zhou, Da Li, Wu-Ping Sun, Ming Guo, Yong-Zhi Lun, Yi-Ming Zhou, Fu-Cheng Xiao, Li-Xin Jing, Shen-Xia Sun, Li-Bin Zhang, Ning Luo, Fu-Ning Bian, Wei Zou, Lai-Bin Dong, Zhi-Gang Zhao, Sheng-Fan Li, Xiao-Jie Gong, Zeng-Guo Yu, Chang-Bin Sun, Cong-Long Zheng, Dong-Ju Jiang, Zheng-Ning Li 
World J Gastroenterol 15(45):5674-5684. Published online Dec 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5674
Brief Article
Giovanni Tarantino, Genoveffa Pizza, Annamaria Colao, Fabrizio Pasanisi, Paolo Conca, Patrizia Colicchio, Carmine Finelli, Franco Contaldo, Carolina Di Somma, Silvia Savastano 
World J Gastroenterol 15(45):5693-5699. Published online Dec 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5693
Fabio Pace, Stefano Pallotta, Gianpiero Manes, Annalisa de Leone, Patrizia Zentilin, Luigi Russo, Vincenzo Savarino, Matteo Neri, Enzo Grossi, Rosario Cuomo 
World J Gastroenterol 15(45):5700-5705. Published online Dec 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5700
Corrado Pedrazzani, Guido Cerullo, Giovanni De Marco, Daniele Marrelli, Alessandro Neri, Alfonso De Stefano, Enrico Pinto, Franco Roviello 
World J Gastroenterol 15(45):5706-5711. Published online Dec 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5706
Takayuki Takeichi, Shinji Uemoto, Sachiko Minamiguchi, Izumi Takeyoshi, Yukihiro Inomata, Koichi Tanaka, Eiji Kobayashi 
World J Gastroenterol 15(45):5712-5715. Published online Dec 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5712
Jin-Mei Piao, Min-Ho Shin, Sun-Seog Kweon, Hee Nam Kim, Jin-Su Choi, Woo-Kyun Bae, Hyun-Jeong Shim, Hyeong-Rok Kim, Young-Kyu Park, Yoo-Duk Choi, Soo-Hyun Kim 
World J Gastroenterol 15(45):5716-5721. Published online Dec 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5716
Zhong-Hui Liu, Jun-Sheng Peng, Chu-Jun Li, Zu-Li Yang, Jun Xiang, Hu Song, Xiao-Bing Wu, Jun-Rong Chen, De-Chang Diao 
World J Gastroenterol 15(45):5732-5739. Published online Dec 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5732
Case Report
Isabelle Baumgaertner, Christiane Copie-Bergman, Michael Levy, Corinne Haioun, Antoine Charachon, Maryse Baia, Iradj Sobhani, Jean-Charles Delchier 
World J Gastroenterol 15(45):5746-5750. Published online Dec 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.5746
Letters To The Editor