BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Giuseppe Brisinda, Serafino Vanella, Federica Cadeddu, Gaia Marniga, Pasquale Mazzeo, Francesco Brandara, Giorgio Maria 
World J Gastroenterol 15(16):1921-1928. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1921
Jordi Camps, Judit Marsillach, Jorge Joven 
World J Gastroenterol 15(16):1929-1933. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1929
Topic Highlight
Original Articles
Hossein Ali Arab, Farhang Sasani, Mohammad Hossein Rafiee, Ahmad Fatemi, Abbas Javaheri 
World J Gastroenterol 15(16):1951-1957. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1951
Saleh Alqasoumi, Mohammed Al-Sohaibani, Tawfeq Al-Howiriny, Mohammed Al-Yahya, Syed Rafatullah 
World J Gastroenterol 15(16):1958-1965. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1958
Li-Cheng Dai, Xing Yao, Xiang Wang, Shu-Qiong Niu, Lin-Fu Zhou, Fang-Fang Fu, Shui-Xin Yang, Jin-Liang Ping 
World J Gastroenterol 15(16):1966-1972. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1966
Brief Articles
Savas Yakan, Cemil Calıskan, Ozer Makay, Ali Galip Deneclı, Mustafa Ali Korkut 
World J Gastroenterol 15(16):1985-1989. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1985
Nenad Filipovic, Aleksandar Cvetkovic, Velibor Isailovic, Zoran Matovic, Mirko Rosic, Milos Kojic 
World J Gastroenterol 15(16):1990-1998. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1990
Armin Finkenstedt, Ivo W Graziadei, Karin Nachbaur, Werner Jaschke, Walter Mark, Raimund Margreiter, Wolfgang Vogel 
World J Gastroenterol 15(16):1999-2004. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1999
Jun Liu, Rong Wan, Xuan-Fu Xu, Xing-Peng Wang, Wen-Juan Yang, Yu-Jing Xia, Hua Liu, Qian-Lin Yan, De-Xin Yan, Chuan-Yong Guo 
World J Gastroenterol 15(16):2009-2015. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.2009
Hong Fan, Zhu-Jiang Zhao, Jian Cheng, Xian-Wei Su, Qing-Xiang Wu, Yun-Feng Shan 
World J Gastroenterol 15(16):2020-2026. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.2020
Yan-Jun Liu, Zhou Yang, Lang-Song Hao, Lin Xia, Qian-Bin Jia, Xiao-Ting Wu 
World J Gastroenterol 15(16):2027-2031. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.2027
Case Report
Fadi E Rahhal, Robert R Schade, Asha Nayak, Teresa A Coleman 
World J Gastroenterol 15(16):2038-2040. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.2038
Tae Hoon Lee, Sang-Heum Park, Sang Pil Kim, Ji-Young Park, Chang Kyun Lee, Il-Kwun Chung, Hong Soo Kim, Sun-Joo Kim 
World J Gastroenterol 15(16):2041-2043. Published online Apr 28, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.2041