BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Odd Helge Gilja, Trygve Hausken, Svein Ødegaard, Arnold Berstad 
World J Gastroenterol 5(2):93-94. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.93
Invited Commentary
Xiao-Long Ji 
World J Gastroenterol 5(2):95-97. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.95
Original Articles
Xiao-Shun He, Jie-Fu Huang, Li-Jian Liang, Ming-De Lu, Xiu-Hu Cao 
World J Gastroenterol 5(2):128-131. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.128
Wei Wu, De-Zhong Xu, Yong-Ping Yan, Jing-Xia Zhang, Ying Liu, Ru-Lin Li 
World J Gastroenterol 5(2):132-134. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.132
Ying-Jie Wang, Meng-Dong Li, Yu-Ming Wang, Qing-He Nie, Guo-Zheng Chen 
World J Gastroenterol 5(2):135-137. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.135
Review
Yu-Qin Luo, Lian-Sheng Ma, Yi-Ling Zhao, Kai-Chun Wu, Bo-Rong Pan, Xue-Yong Zhang 
World J Gastroenterol 5(2):160-164. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.160
Brief Reports
Su-Su Liao, Rong-Cheng Li, Hui Li, Jin-Ye Yang, Xian-Jia Zeng, Jian Gong, Shu-Sheng Wang, Yan-Ping Li, Kong-Lai Zhang 
World J Gastroenterol 5(2):165-166. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.165
Xiao-Zhao Deng, Zhen-Yu Diao, Liang He, Ren-Liang Qiao, Lin-Yuan Zhang 
World J Gastroenterol 5(2):167-171. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.167
Tao Feng, Zhao-Chun Zeng, Lan Zhou, Wen-Yuan Chen, Yu-Ping Zuo 
World J Gastroenterol 5(2):175-176. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.175
Yun-Fu Lu, Ge Zhao, Cui-Ying Guo, Shou-Ren Jia, Yi-Ding Hou 
World J Gastroenterol 5(2):177-178. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.177
Yi-Xing Wang, Can-Ping Ruan, Li Li, Jing-Hua Shi, Xian-Tao Kong 
World J Gastroenterol 5(2):181-182. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.181
Wei-Xin Niu, Xin-Yu Qin, Ying-Qing Lu, Nian-Ci Shi, Cheng-Pei Wang 
World J Gastroenterol 5(2):183-184. Published online Apr 15, 1999. doi: 10.3748/wjg.v5.i2.183