BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Vincent Braunersreuther, Giorgio Luciano Viviani, François Mach, Fabrizio Montecucco 
World J Gastroenterol 18(8):727-735. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.727
Review
Jie-Er Ying, Li-Ming Zhu, Bi-Xia Liu 
World J Gastroenterol 18(8):736-745. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.736
Original Article
Yung-Yu Hsieh, Shui-Yi Tung, Kamfai Lee, Cheng-Shyong Wu, Kuo-Liang Wei, Chien-Heng Shen, Te-Sheng Chang, Yi-Hsiung Lin 
World J Gastroenterol 18(8):746-753. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.746
Brief Article
Paulo RC Almeida, Francisco VA Ferreira, Cássio C Santos, Francisco D Rocha-Filho, Raul RP Feitosa, Esther AA Falcão, Belise K Cavada, Roberto CP Lima-Júnior, Ronaldo A Ribeiro 
World J Gastroenterol 18(8):778-784. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.778
John Kalaitzis, Antonios Vezakis, George Fragulidis, Irene Anagnostopoulou, Spyros Rizos, Efstathios Papalambros, Andreas Polydorou 
World J Gastroenterol 18(8):794-799. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.794
Mohd Nizam Zahary, Gurjeet Kaur, Muhammad Radzi Abu Hassan, Harjinder Singh, Venkatesh R Naik, Ravindran Ankathil 
World J Gastroenterol 18(8):814-820. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.814
Ming Cui, Jia-Di Xing, Wei Yang, Yi-Yuan Ma, Zhen-Dan Yao, Nan Zhang, Xiang-Qian Su 
World J Gastroenterol 18(8):833-839. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.833
Min Shi, Dang-Hui Yu, Ying Chen, Chen-Yan Zhao, Jing Zhang, Qing-Hua Liu, Can-Rong Ni, Ming-Hua Zhu 
World J Gastroenterol 18(8):840-846. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.840
Fei Liu, Bo Li, Wen-Tao Wang, Yong-Gang Wei, Lv-Nan Yan, Tian-Fu Wen, Ming-Qing Xu, Jia-Yin Yang 
World J Gastroenterol 18(8):847-854. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.847
Zhi Li, Zheng-Yu Fang, Yi Ding, Wan-Tong Yao, Yang Yang, Zhong-Qing Zhu, Wen Wang, Qin-Xian Zhang 
World J Gastroenterol 18(8):855-860. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.855
Case Report
Minsu Ha, Jun Won Chung, Ki Baik Hahm, Yoon Jae Kim, Woochang Lee, Jungsuk An, Dong Kyu Kim, Myeong Gun Kim 
World J Gastroenterol 18(8):861-864. Published online Feb 28, 2012. doi: 10.3748/wjg.v18.i8.861