BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Christa Buechler, Josef Wanninger, Markus Neumeier 
World J Gastroenterol 17(23):2801-2811. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2801
Original Article
Xiao-Di Liang, Yuan-Yuan Guo, Ming Sun, Ying Ding, Ning Wang, Li Yuan, Wei De 
World J Gastroenterol 17(23):2812-2820. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2812
Quan-Liang Shang, En-Hua Xiao, Qi-Chang Zhou, Jian-Guang Luo, Hai-Jun Wu 
World J Gastroenterol 17(23):2821-2828. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2821
Brief Article
Dylan M Glubb, Richard B Gearry, Murray L Barclay, Rebecca L Roberts, John Pearson, Jacqui I Keenan, Judy McKenzie, Robert W Bentley 
World J Gastroenterol 17(23):2829-2837. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2829
Michaela Müller, Ines Gockel, Philip Hedwig, Alexander J Eckardt, Kathrin Kuhr, Jochem König, Volker F Eckardt 
World J Gastroenterol 17(23):2838-2843. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2838
Lita Tibbling, Per Gezelius, Thomas Franzén 
World J Gastroenterol 17(23):2844-2847. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2844
Ming-Hua Wang, Min Long, Bao-Yi Zhu, Shu-Hui Yang, Ji-Hong Ren, Hui-Zhong Zhang 
World J Gastroenterol 17(23):2848-2854. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2848
Hong-Tan Chen, Guo-Qiang Xu, Li-Jun Wang, Yi-Peng Chen, You-Ming Li 
World J Gastroenterol 17(23):2855-2859. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2855
Jie Chen, Nan-Nan Liu, Jia-Qi Li, Li Yang, Ying Zeng, Xiao-Mei Zhao, Lin-Lin Xu, Xuan Luo, Bin Wang, Xue-Rong Wang 
World J Gastroenterol 17(23):2860-2866. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2860
Bin-Bin Wang, Cai-Gang Liu, Ping Lu, A Latengbaolide, Yang Lu 
World J Gastroenterol 17(23):2867-2872. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2867
Case Report
Sook Hee Chung, Yunju Jo, Sang Ryol Ryu, Sang Bong Ahn, Byoung Kwan Son, Seong Hwan Kim, Young Sook Park, Young Ok Hong 
World J Gastroenterol 17(23):2873-2876. Published online Jun 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i23.2873
Letters To The Editor