BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Ignacio Benedicto, Francisca Molina-Jiménez, Ricardo Moreno-Otero, Manuel López-Cabrera, Pedro L Majano 
World J Gastroenterol 17(22):2683-2690. Published online Jun 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i22.2683
Topic Highlight
Tiago Nunes, Gionata Fiorino, Silvio Danese, Miquel Sans 
World J Gastroenterol 17(22):2715-2722. Published online Jun 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i22.2715
Antonio López San Román, Fernando Muñoz 
World J Gastroenterol 17(22):2723-2733. Published online Jun 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i22.2723
Original Article
Gunter Maubach, Michelle Chin Chia Lim, Jinmiao Chen, Henry Yang, Lang Zhuo 
World J Gastroenterol 17(22):2748-2773. Published online Jun 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i22.2748
Bing Han, Xiao-Lei Shi, Jiang-Qiang Xiao, Yue Zhang, Xue-Hui Chu, Jin-Yang Gu, Jia-Jun Tan, Zhong-Ze Gu, Yi-Tao Ding 
World J Gastroenterol 17(22):2774-2780. Published online Jun 14, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i22.2774