BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Xian-Zi Wen, Yoshimitsu Akiyama, Kai-Feng Pan, Zhao-Jun Liu, Zhe-Ming Lu, Jing Zhou, Lian-Kun Gu, Cai-Xuan Dong, Bu-Dong Zhu, Jia-Fu Ji, Wei-Cheng You, Da-Jun Deng 
World J Gastroenterol 16(10):1201-1208. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1201
Peng-Fei Yu, Zhen-Hua Hu, Xin-Bao Wang, Jian-Min Guo, Xiang-Dong Cheng, Yun-Li Zhang, Qi Xu 
World J Gastroenterol 16(10):1209-1214. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1209
Brief Article
Nicolò Bassi, Ezio Caratozzolo, Luca Bonariol, Cesare Ruffolo, Alessio Bridda, Luigi Padoan, Michele Antoniutti, Marco Massani 
World J Gastroenterol 16(10):1221-1225. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1221
Moutaz Derbala, Fatma M Shebl, Awad Rashid, Aliaa Amer, Abdulbari Bener 
World J Gastroenterol 16(10):1226-1231. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1226
Shadi Sadeghi Yarandi, Siavosh Nasseri-Moghaddam, Pardis Mostajabi, Reza Malekzadeh 
World J Gastroenterol 16(10):1232-1238. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1232
Hideyuki Suzuki, Jun Kato, Motoaki Kuriyama, Sakiko Hiraoka, Kenji Kuwaki, Kazuhide Yamamoto 
World J Gastroenterol 16(10):1245-1251. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1245
Sayaka Otake, Hiroaki Takeda, Shoichiro Fujishima, Tadahisa Fukui, Tomohiko Orii, Takeshi Sato, Yu Sasaki, Shoichi Nishise, Sumio Kawata 
World J Gastroenterol 16(10):1252-1257. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1252
Wei-Feng Zhao, You-Lin Shao, Liang-Yun Chen, Jin-Hua Wu, Yi-Ling Zhu, Jian-He Gan, Hui Xiong 
World J Gastroenterol 16(10):1267-1273. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1267
Case Report
Roberto Bini, Paolo Voghera, Alberto Tapparo, Raffaele Nunziata, Andrea Demarchi, Matteo Capocefalo, Renzo Leli 
World J Gastroenterol 16(10):1293-1295. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1293
Peng Soon Koh, April Camilla Roslani, Kumar Vasudeavan Vimal, Mohd Shariman, Ramasamy Umasangar, Rajkumar Lewellyn 
World J Gastroenterol 16(10):1296-1298. Published online Mar 14, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i10.1296