BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Roles of histamine and its receptors in allergic and inflammatory bowel diseases 
Hua Xie, Shao-Heng He 
World J Gastroenterol 11(19):2851-2857. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2851
Viral Hepatitis
Enhancement of humoral immune responses to HBsAg by heat shock protein gp96 and its N-terminal fragment in mice 
Hong-Tao Li, Jia-Bin Yan, Jing Li, Ming-Hai Zhou, Xiao-Dong Zhu, Yu-Xia Zhang, Po Tien 
World J Gastroenterol 11(19):2858-2863. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2858
Hydrophobicity of reactive site loop of SCCA1 affects its binding to hepatitis B virus 
Min Chen, Tong Cheng, Chen-Yu Xu, Ting Wu, Shan-Hai Ou, Tao Zhang, Jun Zhang, Ning-Shao Xia 
World J Gastroenterol 11(19):2864-2868. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2864
Presence and integration of HBV DNA in mouse oocytes 
Tian-Hua Huang, Qing-Jian Zhang, Qing-Dong Xie, Li-Ping Zeng, Xi-Fan Zeng 
World J Gastroenterol 11(19):2869-2873. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2869
Multigene tracking of quasispecies in viral persistence and clearance of hepatitis C virus 
Song Chen, Yu-Ming Wang 
World J Gastroenterol 11(19):2874-2884. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2874
Generation of the regulatory protein rtTA transgenic mice 
Kang Xu, Xin-Yan Deng, Ying Yue, Zhong-Min Guo, Bing Huang, Xun Hong, Dong Xiao, Xi-Gu Chen 
World J Gastroenterol 11(19):2885-2891. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2885
Multicenter clinical study on Fuzhenghuayu capsule against liver fibrosis due to chronic hepatitis B 
Ping Liu, Yi-Yang Hu, Cheng Liu, Lie-Ming Xu, Cheng-Hai Liu, Ke-Wei Sun, De-Chang Hu, You-Kuan Yin, Xia-Qiu Zhou, Mo-Bin Wan, Xiong Cai, Zhi-Qing Zhang, Jun Ye, Ren-Xing Zhou, Jia He, Bao-Zhang Tang 
World J Gastroenterol 11(19):2892-2899. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2892
Basic Research
Six-year follow-up of pancreatic β cell function in adults with latent autoimmune diabetes 
Lin Yang, Zhi-Guang Zhou, Gan Huang, Ling-Li Ouyang, Xia Li, Xiang Yan 
World J Gastroenterol 11(19):2900-2905. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2900
Nestin-positive progenitor cells isolated from human fetal pancreas have phenotypic markers identical to mesenchymal stem cells 
Ling Zhang, Tian-Pei Hong, Jiang Hu, Yi-Nan Liu, Yong-Hua Wu, Ling-Song Li 
World J Gastroenterol 11(19):2906-2911. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2906
Effect of vector-expressed shRNAs on hTERT expression 
Ying Guo, Jun Liu, Ying-Hui Li, Tian-Bao Song, Jing Wu, Cai-Xia Zheng, Cai-Fang Xue 
World J Gastroenterol 11(19):2912-2915. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2912
Effects of extracellular iron concentration on calcium absorption and relationship between Ca2+ and cell apoptosis in Caco-2 cells 
Li Wang, Qing Li, Xiang-Lin Duan, Yan-Zhong Chang 
World J Gastroenterol 11(19):2916-2921. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2916
Tetrandrine inhibits activation of rat hepatic stellate cells in vitro via transforming growth factor-β signaling 
Yuan-Wen Chen, Jian-Xin Wu, Ying-Wei Chen, Ding-Guo Li, Han-Ming Lu 
World J Gastroenterol 11(19):2922-2926. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2922
Cytotoxic effect of a non-peptidic small molecular inhibitor of the p53-HDM2 interaction on tumor cells 
Wen-Dong Li, Mi-Juan Wang, Fang Ding, Da-Li Yin, Zhi-Hua Liu 
World J Gastroenterol 11(19):2927-2931. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2927
Expressed genes in regenerating rat liver after partial hepatectomy 
Cun-Shuan Xu, Cui-Fang Chang, Jin-Yun Yuan, Wen-Qiang Li, Hong-Peng Han, Ke-Jin Yang, Li-Feng Zhao, Yu-Chang Li, Hui-Yong Zhang, Salman Rahman, Jing-Bo Zhang 
World J Gastroenterol 11(19):2932-2940. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2932
Effects of emodin and double blood supplies on liver regeneration of reduced size graft liver in rat model 
Ke-Wei Meng, Yi Lv, Liang Yu, Sheng-Li Wu, Cheng-En Pan 
World J Gastroenterol 11(19):2941-2944. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2941
Clinical Research
Diagnosis of biliary strictures after liver transplantation: Which is the best tool? 
Thomas Zoepf, Evelyn J. Maldonado-Lopez, Philip Hilgard, Alexander Dechêne, Massimo Malago, Christoph E. Broelsch, Joerg Schlaak, Guido Gerken 
World J Gastroenterol 11(19):2945-2948. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2945
Brief Reports
Expression of bcl-2 protein in chronic hepatitis C: Effect of interferon alpha 2b with ribavirin therapy 
Panasiuk Anatol, Prokopowicz Danuta, Dzieciol Janusz, Panasiuk Bozena 
World J Gastroenterol 11(19):2949-2952. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2949
Computed tomography findings in fatal cases of enormous hepatic portal venous gas 
Siu-Cheung Chan, Yung-Liang Wan, Yun-Chung Cheung, Shu-Hang Ng, Alex Mun-Ching Wong, Koon-Kwan Ng 
World J Gastroenterol 11(19):2953-2955. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2953
Relationship between proliferative activity of cancer cells and clinicopathological factors in patients with esophageal squamous cell carcinoma 
Jun-Xing Huang, Wei Yan, Zheng-Xiang Song, Rong-Yu Qian, Ping Chen, Eeva Salminen, Jorma Toppari 
World J Gastroenterol 11(19):2956-2959. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2956
Phage displaying peptides mimic schistosoma antigenic epitopes selected by rat natural antibodies and protective immunity induced by their immunization in mice 
Min Wang, Xin-Yuan Yi, Xian-Ping Li, Dong-Ming Zhou, McReynolds Larry, Xian-Fang Zeng 
World J Gastroenterol 11(19):2960-2966. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2960
Chinese medicine compound Changtong oral liquid on postoperative intestinal adhesions 
Xi-Xiao Yang, Han-Ping Shi, Lian-Bing Hou 
World J Gastroenterol 11(19):2967-2970. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2967
Clinical features of probable severe acute respiratory syndrome in Beijing 
Hai-Ying Lu, Xiao-Yuan Xu, Yu Lei, Yang-Feng Wu, Bo-Wen Chen, Feng Xiao, Gao-Qiang Xie, De-Min Han 
World J Gastroenterol 11(19):2971-2974. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2971
Syndecan-1 and E-cadherin expression in differentiated type of early gastric cancer 
Mei-Fang Huang, You-Qing Zhu, Zhi-Fen Chen, Jun Xiao, Xin Huang, Yong-Yan Xiong, Gui-Fang Yang 
World J Gastroenterol 11(19):2975-2980. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2975
Combined human growth hormone and lactulose for prevention and treatment of multiple organ dysfunction in patients with severe chronic hepatitis B 
Hui-Guo Ding, Jing Shan, Bin Zhang, Hong-Bo Ma, Li Zhou, Rui Jin, Yu-Fen Tan, Li-Xiang He 
World J Gastroenterol 11(19):2981-2983. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2981
Protective effect of fufanghuangqiduogan against acute liver injury in mice 
Shuang-Ying Gui, Wei Wei, Hua Wang, Li Wu, Wu-Yi Sun, Cheng-Yi Wu 
World J Gastroenterol 11(19):2984-2989. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2984
Docetaxel shows radiosensitization in human hepatocellular carcinoma cells 
Chang-Xin Geng, Zhao-Chong Zeng, Ji-Yao Wang, Shi-Ying Xuan, Chong-Mao Lin 
World J Gastroenterol 11(19):2990-2993. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2990
Protective effect of L-arginine preconditioning on ischemia and reperfusion injury associated with rat small bowel transplantation 
Bin Cao, Ning Li, Yong Wang, Jie-Shou Li 
World J Gastroenterol 11(19):2994-2997. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2994
Mutations of p53 gene exons 4-8 in human esophageal cancer 
Li-Ya Li, Jin-Tian Tang, Li-Qun Jia, Pei-Wen Li 
World J Gastroenterol 11(19):2998-3001. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.2998
Recurrent acute pancreatitis and its relative factors 
Wei Zhang, Hong-Chao Shan, Yan Gu 
World J Gastroenterol 11(19):3002-3004. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.3002
Mild hypothermia protects liver against ischemia and reperfusion injury 
Cheng-You Wang, Yong Ni, Yan Liu, Zhi-Heng Huang, Min-Jie Zhang, Yong-Qiang Zhan, Hai-Bin Gao 
World J Gastroenterol 11(19):3005-3007. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.3005
Case Report
The right hepatic artery syndrome 
Kazumi Miyashita, Katsuya Shiraki, Takeshi Ito, Hiroki Taoka, Takeshi Nakano 
World J Gastroenterol 11(19):3008-3009. Published online May 21, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i19.3008