BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Minireviews
Rafael Latorre, Octavio López-Albors, Federico Soria, Esther Morcillo, Pilar Esteban, Enrique Pérez-Cuadrado-Robles, Enrique Pérez-Cuadrado-Martínez 
World J Gastroenterol 23(34):6201-6211. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6201
Basic Study
Zhi-Yuan Li, Yan Huang, Yan-Ting Yang, Dan Zhang, Yan Zhao, Jue Hong, Jie Liu, Li-Jie Wu, Cui-Hong Zhang, Huan-Gan Wu, Ji Zhang, Xiao-Peng Ma 
World J Gastroenterol 23(34):6220-6230. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6220
Cai-Jie Lu, Yi-Feng He, Wei-Zhuang Yuan, Li-Jun Xiang, Jian Zhang, Yan-Rui Liang, Juan Duan, Yun-He He, Ming-Yi Li 
World J Gastroenterol 23(34):6242-6251. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6242
Zhi-Qiang Wei, Yong-Hong Zhang, Chang-Zheng Ke, Hong-Xia Chen, Pan Ren, Yu-Lin He, Pei Hu, De-Qiang Ma, Jie Luo, Zhong-Ji Meng 
World J Gastroenterol 23(34):6252-6260. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6252
Retrospective Cohort Study
Jian-Hui Chen, Er-Tao Zhai, Yu-Jie Yuan, Kai-Ming Wu, Jian-Bo Xu, Jian-Jun Peng, Chuang-Qi Chen, Yu-Long He, Shi-Rong Cai 
World J Gastroenterol 23(34):6261-6272. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6261
Retrospective Study
Mitsuru Sugimoto, Tadayuki Takagi, Rei Suzuki, Naoki Konno, Hiroyuki Asama, Ko Watanabe, Jun Nakamura, Hitomi Kikuchi, Yuichi Waragai, Mika Takasumi, Yuki Sato, Takuto Hikichi, Hiromasa Ohira 
World J Gastroenterol 23(34):6273-6280. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6273
Jae Hyun Kim, Kyoung Sik Nam, Hye Jung Kwon, Youn Jung Choi, Kyoungwon Jung, Sung Eun Kim, Won Moon, Moo In Park, Seun Ja Park 
World J Gastroenterol 23(34):6281-6286. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6281
Qing-Long Jiang, Cheng-Feng Wang, Yan-Tao Tian, Huang Huang, Shui-Sheng Zhang, Dong-Bing Zhao, Jie Ma, Wei Yuan, Yue-Min Sun, Xu Che, Jian-Wei Zhang, Yun-Mian Chu, Ya-Wei Zhang, Ying-Tai Chen 
World J Gastroenterol 23(34):6287-6293. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6287
Observational Study
Márta Péntek, Peter L Lakatos, Talitha Oorsprong, László Gulácsi, Milena Pavlova, Wim Groot, Fanni Rencz, Valentin Brodszky, Petra Baji, Crohn’s Disease Research Group 
World J Gastroenterol 23(34):6294-6305. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6294
Hyungil Seo, Seohyun Lee, Hoonsub So, Donghoi Kim, Seon-Ok Kim, Jae Seung Soh, Jung Ho Bae, Sun-Ho Lee, Sung Wook Hwang, Sang Hyoung Park, Dong-Hoon Yang, Kyung-Jo Kim, Jeong-Sik Byeon, Seung-Jae Myung, Suk-Kyun Yang, Byong Duk Ye 
World J Gastroenterol 23(34):6306-6314. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6306
Xue-Lai Luo, Da-Xing Xie, Jian-Xin Wu, An-Ding Wu, Zong-Qing Ge, Hai-Jie Li, Jun-Bo Hu, Zhi-Xin Cao, Jian-Ping Gong 
World J Gastroenterol 23(34):6315-6320. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6315
An-Jiang Wang, A-Ping Peng, Bi-Min Li, Na Gan, Li Pei, Xue-Lian Zheng, Jun-Bo Hong, Hai-Ying Xiao, Jia-Wei Zhong, Xuan Zhu 
World J Gastroenterol 23(34):6321-6329. Published online Sep 14, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6321
Randomized Controlled Trial
Randomized Clinical Trial
Case Report