BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Tatjana Vilibic-Cavlek, Jasmina Kucinar, Bernard Kaic, Maja Vilibic, Nenad Pandak, Ljubo Barbic, Vladimir Stevanovic, Jasmina Vranes 
World J Gastroenterol 21(32):9476-9493. Published online Aug 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9476
Kazumichi Kawakubo, Hiroshi Kawakami, Masaki Kuwatani, Shin Haba, Shuhei Kawahata, Yoko Abe, Yoshimasa Kubota, Kimitoshi Kubo, Hiroyuki Isayama, Naoya Sakamoto 
World J Gastroenterol 21(32):9494-9502. Published online Aug 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9494
Review
Minireviews
Basic Study
Yu-Ting Chang, Ming-Chu Chang, Chien-Chih Tung, Shu-Chen Wei, Jau-Min Wong 
World J Gastroenterol 21(32):9534-9543. Published online Aug 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9534
Jie Wang, Zhong-Wei Xu, Shuang Liu, Rui-Yang Zhang, Shan-Long Ding, Xiao-Meng Xie, Lu Long, Xiang-Mei Chen, Hui Zhuang, Feng-Min Lu 
World J Gastroenterol 21(32):9554-9565. Published online Aug 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9554
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Jia-Li Wang, Xin-Fang Du, Shao-Long Chen, Yi-Qi Yu, Jing Wang, Xi-Qi Hu, Ling-Yun Shao, Jia-Zhen Chen, Xin-Hua Weng, Wen-Hong Zhang 
World J Gastroenterol 21(32):9598-9606. Published online Aug 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9598
Retrospective Study
Jian-Ping Qin, Shan-Hong Tang, Ming-De Jiang, Qian-Wen He, Hong-Bin Chen, Xin Yao, Wei-Zheng Zeng, Ming Gu 
World J Gastroenterol 21(32):9623-9629. Published online Aug 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9623
Observational Study
Prospective Study
Systematic Reviews
Case Report
Fikri Bouazza, Arthur Poncelet, Camilo Alejandro Garcia, Philippe Delatte, Jean Luc Engelhom, Maria Gomez Galdon, Amélie Deleporte, Alain Hendlisz, Bruno Vanderlinden, Patrick Flamen, Vincent Donckier 
World J Gastroenterol 21(32):9666-9670. Published online Aug 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9666
Keita Kai, Atsushi Miyosh, Shinichi Aishima, Kota Wakiyama, Shunya Nakashita, Shinji Iwane, Shinya Azama, Hiroyuki Irie, Hirokazu Noshiro 
World J Gastroenterol 21(32):9675-9682. Published online Aug 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i32.9675