BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Pediatric intestinal motility disorders 
Stefan Gfroerer, Udo Rolle 
World J Gastroenterol 21(33):9683-9687. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9683
Cardiovascular involvement in inflammatory bowel disease: Dangerous liaisons 
Ana Maria Filimon, Lucian Negreanu, Michelle Doca, Andreea Ciobanu, Carmen Monica Preda, Dragos Vinereanu 
World J Gastroenterol 21(33):9688-9692. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9688
Topic Highlight
Value of screening endoscopy in evaluation of esophageal, gastric and colon cancers 
Tae H Ro, Michelle A Mathew, Subhasis Misra 
World J Gastroenterol 21(33):9693-9706. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9693
Contactin 1: A potential therapeutic target and biomarker in gastric cancer 
De-Hu Chen, Ji-Wei Yu, Bo-Jian Jiang 
World J Gastroenterol 21(33):9707-9716. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9707
Role of cancer-associated fibroblasts in invasion and metastasis of gastric cancer 
Yu Yan, Li-Feng Wang, Rui-Fen Wang 
World J Gastroenterol 21(33):9717-9726. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9717
Basic Study
Notch1 downregulation combined with interleukin-24 inhibits invasion and migration of hepatocellular carcinoma cells 
Bing Han, Shi-Hai Liu, Wei-Dong Guo, Bin Zhang, Jian-Ping Wang, Yu-Kun Cao, Jun Liu 
World J Gastroenterol 21(33):9727-9735. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9727
Retrospective Cohort Study
Comparison of two types of colectomy in treating slow transit constipation with or without melanosis coli 
Ji-Wei Sun, Jia-Ni Gu, Peng Du, Wei Chen 
World J Gastroenterol 21(33):9736-9740. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9736
Retrospective Study
Hepatic fat quantification magnetic resonance for monitoring treatment response in pediatric nonalcoholic steatohepatitis 
Hong Koh, Seung Kim, Myung-Joon Kim, Hyun Gi Kim, Hyun Joo Shin, Mi-Jung Lee 
World J Gastroenterol 21(33):9741-9748. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9741
Annexin A10 expression in colorectal cancers with emphasis on the serrated neoplasia pathway 
Jeong Mo Bae, Jung Ho Kim, Ye-Young Rhee, Nam-Yun Cho, Tae-You Kim, Gyeong Hoon Kang 
World J Gastroenterol 21(33):9749-9757. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9749
Changes in the spectrum of gastric polyps in the Chinese population 
Nan-Nan Fan, Jing Yang, Gang Sun, Zhong-Sheng Lu, En-Qiang Ling Hu, Xiang-Dong Wang, Yun-Sheng Yang 
World J Gastroenterol 21(33):9758-9764. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9758
Thyroid dysfunction in Chinese hepatitis C patients: Prevalence and correlation with TPOAb and CXCL10 
Ren-Wen Zhang, Cui-Ping Shao, Na Huo, Min-Ran Li, Hong-Li Xi, Min Yu, Xiao-Yuan Xu 
World J Gastroenterol 21(33):9765-9773. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9765
Bezoar-induced small bowel obstruction: Clinical characteristics and diagnostic value of multi-slice spiral computed tomography 
Pei-Yuan Wang, Xia Wang, Lin Zhang, Hai-Fei Li, Liang Chen, Xu Wang, Bin Wang 
World J Gastroenterol 21(33):9774-9784. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9774
Prospective Study
Diffusion-weighted magnetic resonance imaging without bowel preparation for detection of ulcerative colitis 
Li-Li Yu, Hai-Shan Yang, Bu-Tian Zhang, Zhong-Wen Lv, Fu-Rong Wang, Chun-Yu Zhang, Wei-Bo Chen, Hui-Mao Zhang 
World J Gastroenterol 21(33):9785-9792. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9785
Case Report
Cavernous hemangioma of adult pancreas: A case report and literature review 
Utpal Mondal, Nichole Henkes, David Henkes, Laura Rosenkranz 
World J Gastroenterol 21(33):9793-9802. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9793
Single skip metastasis in sentinel lymph node: In an early gastric cancer 
Tivadar Bara Jr, Simona Gurzu, Ioan Jung, Zoltan Kadar, Haruhiko Sugimura, Tivadar Bara 
World J Gastroenterol 21(33):9803-9807. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9803
IgG4-unrelated type 1 autoimmune pancreatitis 
Eriko Nakano, Atsushi Kanno, Atsushi Masamune, Naoki Yoshida, Seiji Hongo, Shin Miura, Tetsuya Takikawa, Shin Hamada, Kiyoshi Kume, Kazuhiro Kikuta, Morihisa Hirota, Keisuke Nakayama, Fumiyoshi Fujishima, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 21(33):9808-9816. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9808
Perforated appendiceal diverticulitis associated with appendiceal neurofibroma in neurofibromatosis type 1 
Akihiko Ozaki, Manabu Tsukada, Kazuo Watanabe, Masaharu Tsubokura, Shigeaki Kato, Tetsuya Tanimoto, Masahiro Kami, Hiromichi Ohira, Yukio Kanazawa 
World J Gastroenterol 21(33):9817-9821. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9817
Cutaneous metastasis as an initial presentation of a non-functioning pancreatic neuroendocrine tumor 
Woo Young Shin, Keon Young Lee, Seung Ik Ahn, Shin-Young Park, Keun-Myoung Park 
World J Gastroenterol 21(33):9822-9826. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9822
Giant liposarcoma of the esophagus: A case report 
Zhi-Chao Lin, Xiang-Zhen Chang, Xiu-Fang Huang, Chun-Lai Zhang, Geng-Sheng Yu, Shuo-Yun Wu, Min Ye, Jian-Xing He 
World J Gastroenterol 21(33):9827-9832. Published online Sep 7, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i33.9827