BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Frontier
Review
Maria Ausiliatrice Puglisi, Valentina Tesori, Wanda Lattanzi, Giovanni Battista Gasbarrini, Antonio Gasbarrini 
World J Gastroenterol 19(20):2997-3006. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.2997
Original Article
Ignazio Grattagliano, Catia V Diogo, Maria Mastrodonato, Ornella de Bari, Michele Persichella, David QH Wang, Adriana Liquori, Domenico Ferri, Maria Rosaria Carratù, Paulo J Oliveira, Piero Portincasa 
World J Gastroenterol 19(20):3007-3017. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3007
Norifumi Ohashi, Tomohide Hori, Florence Chen, Sura Jermanus, Akimasa Nakao, Shinji Uemoto, Justin H Nguyen 
World J Gastroenterol 19(20):3027-3042. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3027
Brief Article
Marisa C Alvarez, Juliana C Santos, Nathália Maniezzo, Marcelo S Ladeira, Artur LC da Silva, Isabel CA Scaletsky, José Pedrazzoli Jr, Marcelo L Ribeiro 
World J Gastroenterol 19(20):3043-3051. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3043
Daniela Musio, Francesca De Felice, Nadia Bulzonetti, Roberta Guarnaccia, Rossella Caiazzo, Caterina Bangrazi, Nicola Raffetto, Vincenzo Tombolini 
World J Gastroenterol 19(20):3052-3061. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3052
Young Dae Kim, Jun Lee, Ju Yeon Cho, Seok Won Kim, Seong Hwan Kim, Young Kwan Cho, Jin Seok Jang, Ji Sun Han, Joo Young Cho 
World J Gastroenterol 19(20):3069-3076. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3069
Ji Hun Kim, Nam Hyun Baek, Guangyl Li, Seung Hui Choi, In Ho Jeong, Jae Chul Hwang, Jin Hong Kim, Byung Moo Yoo, Wook Hwan Kim 
World J Gastroenterol 19(20):3077-3082. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3077
Tan To Cheung, Sheung Tat Fan, See Ching Chan, Kenneth SH Chok, Ferdinand SK Chu, Caroline R Jenkins, Regina CL Lo, James YY Fung, Albert CY Chan, William W Sharr, Simon HY Tsang, Wing Chiu Dai, Ronnie TP Poon, Chung Mau Lo 
World J Gastroenterol 19(20):3083-3089. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3083
Gang Ren, Rong Cai, Wen-Jie Zhang, Jin-Ming Ou, Ye-Ning Jin, Wen-Hua Li 
World J Gastroenterol 19(20):3096-3107. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3096
Xiao-Ping Niu, Bao-Ping Yu, Yun-Dong Wang, Zhen Han, Shao-Fen Liu, Chi-Yi He, Guo-Zheng Zhang, Wan-Chun Wu 
World J Gastroenterol 19(20):3124-3129. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3124
Hai-Jun Chen, Zhen Zhu, Xue-Lin Wang, Quan-Lin Feng, Qing Wu, Zheng-Ping Xu, Jiang Wu, Xiao-Feng Yu, Hong-Liang Qian, Qi Lu 
World J Gastroenterol 19(20):3130-3133. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3130
Wen-Shan Lv, Rui-Xia Sun, Yan-Yan Gao, Jun-Ping Wen, Rong-Fang Pan, Li Li, Jing Wang, Yu-Xin Xian, Cai-Xia Cao, Ming Zheng 
World J Gastroenterol 19(20):3134-3142. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3134
Ken Chen, Hong Zhang, Li-Na Zhang, Shao-Qing Ju, Jing Qi, Dong-Feng Huang, Feng Li, Qun Wei, Jing Zhang 
World J Gastroenterol 19(20):3143-3149. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3143
Li-Xin Wang, Kai Liu, Da-Wei Gao, Ji-Kui Hao 
World J Gastroenterol 19(20):3150-3156. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3150
Case Report
Tomoyuki Odagaki, Haruhisa Suzuki, Ichiro Oda, Shigetaka Yoshinaga, Satoru Nonaka, Hitoshi Katai, Hirokazu Taniguchi, Ryoji Kushima, Yutaka Saito 
World J Gastroenterol 19(20):3157-3160. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3157
Ichiro Onishi, Hirohisa Kitagawa, Kenichi Harada, Syogo Maruzen, Seisyo Sakai, Isamu Makino, Hironori Hayashi, Hisatoshi Nakagawara, Hidehiro Tajima, Hiroyuki Takamura, Takashi Tani, Masato Kayahara, Hiroko Ikeda, Tetsuo Ohta, Yasuni Nakanuma 
World J Gastroenterol 19(20):3161-3164. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3161
Keisuke Maeshima, Koji Ishii, Megumi Inoue, Katsuro Himeno, Masataka Seike 
World J Gastroenterol 19(20):3165-3168. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3165
Song-Ping Xie, Guo-Hua Fan, Gan-Jun Kang, Qing Geng, Jie Huang, Bang-Chang Cheng 
World J Gastroenterol 19(20):3169-3172. Published online May 28, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i20.3169