BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Antonio Iannelli, Raffaella Dainese, Thierry Piche, Enrico Facchiano, Jean Gugenheim 
World J Gastroenterol 14(6):821-827. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.821
Observer
Review
Topic Highlight
Philippe A Lysy, David Campard, Françoise Smets, Mustapha Najimi, Etienne M Sokal 
World J Gastroenterol 14(6):864-875. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.864
Basic Research
Clinical Research
Valeska Portela Lima, Marcos Antonio Pereira de Lima, Angela Rosa André, Márcia Valéria Pitombeira Ferreira, Marcos Aurélio Pessoa Barros, Sílvia Helena Barem Rabenhorst 
World J Gastroenterol 14(6):884-891. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.884
Rapid Communication
Carlett Ramírez-Farías, Eduardo Madrigal-Santillán, José Gutiérrez-Salinas, Nidia Rodríguez-Sánchez, Maricela Martínez-Cruz, Ilse Valle-Jones, Ingrid Gramlich-Martínez, Alejandra Hernández-Ceruelos, José A Morales-González 
World J Gastroenterol 14(6):899-907. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.899
Hyung Wook Kim, Gwang Ha Kim, Jong Yun Cheong, Ung Suk Yang, Seung Keun Park, Chul Soo Song, Dae Hwan Kang, Geun Am Song 
World J Gastroenterol 14(6):908-912. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.908
Alper Akcan, Can Kucuk, Erdogan Sozuer, Duygu Esel, Hizir Akyildiz, Hulya Akgun, Sabahattin Muhtaroglu, Yucel Aritas 
World J Gastroenterol 14(6):918-924. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.918
Jing Zhou, Chun-You Wang, Tao Liu, Bin Wu, Feng Zhou, Jiong-Xin Xiong, He-Shui Wu, Jing Tao, Gang Zhao, Ming Yang, Shan-Miao Gou 
World J Gastroenterol 14(6):925-930. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.925
Ding-Feng Shen, Da-Wei Chen, Zhi-Wei Quan, Ping Dong, Xue-Feng Wang, Hai-Zhou Xu, Ming-Lin Zhao, Lei Chen 
World J Gastroenterol 14(6):936-938. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.936
Case Report
Jianfeng Cheng, Kiranmayi Tadi, Michelle Halpern, Mirela Feurdean, Joseph McNelis, Jeffrey Brensilver 
World J Gastroenterol 14(6):939-940. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.939
Junji Iwasaki, Yoshifumi Ogura, Shunichi Nakagawa, Kenji Kato, Akinobu Kondo, Katsuya Shiraki 
World J Gastroenterol 14(6):941-943. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.941
Seiyuu Suzuki, Shoji Hirasaki, Fusao Ikeda, Eiichiro Yumoto, Hiromichi Yamane, Minoru Matsubara 
World J Gastroenterol 14(6):944-947. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.944
Youn Son Chung, Yong Woo Chung, Sun You Moon, Su Mi Yoon, Min-Jeong Kim, Kyoung Oh Kim, Cheol Hee Park, Taeho Hahn, Kyo-Sang Yoo, Sang Hoon Park, Jong Hyeok Kim, Choong Kee Park 
World J Gastroenterol 14(6):948-950. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.948
Sara Fill, Andrei Taran, Hans-Ulrich Schulz, Stefan Kahl, Thomas Kalinski, Bobbie Smith, Serban-Dan Costa 
World J Gastroenterol 14(6):951-953. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.951
Fabiana Pirani Carneiro, Maria de Nazareth Sobreira, Ana Emília B de Azevedo, Andréa Pedrosa Ribeiro Alves, Karina Martins Campos 
World J Gastroenterol 14(6):966-968. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.966
Zhi-Yong Guo, Xiao-Shun He, Lin-Wei Wu, Xiao-Feng Zhu, Wei-Qiang Ju, Dong-Ping Wang, Shen You, Yi Ma, Guo-Dong Wang, Jie-Fu Huang 
World J Gastroenterol 14(6):974-979. Published online Feb 14, 2008. doi: 10.3748/wjg.14.974