BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Kilian Weigand, Wolfgang Stremmel, Jens Encke 
World J Gastroenterol 13(13):1897-1905. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.1897
Topic Highlight
Ozlem Yonem, Yusuf Bayraktar 
World J Gastroenterol 13(13):1930-1933. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.1930
Colorectal Cancer
Basic Research
Rapid Communication
Chih-Yuan Fu, Chun-Nan Yeh, Jun-Te Hsu, Yi-Yin Jan, Tsann-Long Hwang 
World J Gastroenterol 13(13):1966-1969. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.1966
Lu-Nan Yan, Xiao-Li Chen, Zhi-Hui Li, Bo Li, Shi-Chun Lu, Tian-Fu Wen, Yong Zeng, Hui-Hua Yiao, Jia-Yin Yang, Wen-Tao Wang, Ming-Qing Xu 
World J Gastroenterol 13(13):1970-1974. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.1970
Ping Xu, Xiao-Jiang Zhou, Ling-Quan Chen, Jiang Chen, Yong Xie, Long-Hua Lv, Xiao-Hua Hou 
World J Gastroenterol 13(13):1983-1988. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.1983
Case Report
Naoki Matsumoto, Kiyoshi Yokoyama, Kazuhiko Nakai, Toshiki Yamamoto, Takeshi Otani, Masahiro Ogawa, Naohide Tanaka, Ariyoshi Iwasaki, Yasuyuki Arakawa, Masahiko Sugitani 
World J Gastroenterol 13(13):1995-1997. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.1995
Martina T Mogl, Andreas Pascher, Sabine J Presser, Michael Schwabe, Peter Neuhaus, Natascha C Nuessler 
World J Gastroenterol 13(13):1998-2001. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.1998
Banu Alicioglu 
World J Gastroenterol 13(13):2004-2006. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.2004
Ting-Bo Liang, Dong-Lin Li, Jun Yu, Xue-Li Bai, Liang Liang, Shi-Guo Xu, Wei-Lin Wang, Yan Shen, Min Zhang, Shu-Sen Zheng 
World J Gastroenterol 13(13):2007-2010. Published online Apr 7, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i13.2007