BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Jeremy Meyer, Surennaidoo Naiken, Niki Christou, Emilie Liot, Christian Toso, Nicolas Christian Buchs, Frédéric Ris 
World J Gastroenterol 25(34):5017-5025. Published online Sep 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i34.5017
Review
Minireviews
Nazmul Huda, Gang Liu, Honghai Hong, Shengmin Yan, Bilon Khambu, Xiao-Ming Yin 
World J Gastroenterol 25(34):5069-5081. Published online Sep 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i34.5069
Diane Lorenzo, Vinciane Rebours, Frédérique Maire, Maxime Palazzo, Jean-Michel Gonzalez, Marie-Pierre Vullierme, Alain Aubert, Pascal Hammel, Philippe Lévy, Louis de Mestier 
World J Gastroenterol 25(34):5082-5096. Published online Sep 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i34.5082
Basic Study
Jia-Min Yang, Yan Sun, Min Wang, Xin-Lei Zhang, Shu-Jing Zhang, Yu-Shan Gao, Lin Chen, Meng-Yao Wu, Lu Zhou, Yu-Mei Zhou, Yue Wang, Feng-Jie Zheng, Yu-Hang Li 
World J Gastroenterol 25(34):5105-5119. Published online Sep 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i34.5105
Case Control Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Observational Study
Zhi-Jie Wang, Ke An, Rui Li, Wei Shen, Man-Dula Bao, Jin-Hua Tao, Jia-Nan Chen, Shi-Wen Mei, Hai-Yu Shen, Yun-Bin Ma, Fu-Qiang Zhao, Fang-Ze Wei, Qian Liu 
World J Gastroenterol 25(34):5197-5209. Published online Sep 14, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i34.5197
Meta-Analysis