BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Review
Basic Study
Wan-Qin Liao, Ya-Lei Qi, Lin Wang, Xiao-Ming Dong, Tao Xu, Chao-Dong Ding, Rui Liu, Wei-Cheng Liang, Li-Ting Lu, He Li, Wen-Feng Li, Guang-Bin Luo, Xin-Cheng Lu 
World J Gastroenterol 21(36):10375-10384. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i36.10375
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Clinical Trials Study
Prospective Study
Meta-Analysis
Case Report
Martin Raithel, Tilman T Rau, Alexander F Hagel, Heinz Albrecht, Thomas de Rossi, Thomas Kirchner, Eckhart G Hahn 
World J Gastroenterol 21(36):10461-10467. Published online Sep 28, 2015. doi: 10.3748/wjg.v21.i36.10461
Letters To The Editor