BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Roberto Ballarin, Mario Spaggiari, Nicola Cautero, Nicola De Ruvo, Roberto Montalti, Cristina Longo, Anna Pecchi, Patrizia Giacobazzi, Giuseppina De Marco, Giuseppe D’Amico, Giorgio Enrico Gerunda, Fabrizio Di Benedetto 
World J Gastroenterol 17(43):4747-4756. Published online Nov 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i43.4747
Review
Nam Kyung Lee, Suk Kim, Hyun Sung Kim, Tae Yong Jeon, Gwang Ha Kim, Dong Uk Kim, Do Youn Park, Tae Un Kim, Dae Hwan Kang 
World J Gastroenterol 17(43):4757-4771. Published online Nov 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i43.4757
Original Article
Gui-Fang Guo, Wen-Qi Jiang, Bei Zhang, Yu-Chen Cai, Rui-Hua Xu, Xu-Xian Chen, Fang Wang, Liang-Ping Xia 
World J Gastroenterol 17(43):4779-4786. Published online Nov 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i43.4779
Brief Article
Jung-Yeon Lee, Jin-Hee Woo, Hong-Jo Choi, Ki-Jae Park, Young-Hoon Roh, Ki-Han Kim, Hak-Yoon Lee 
World J Gastroenterol 17(43):4787-4792. Published online Nov 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i43.4787
Tomohiro Kudo, Satoru Kakizaki, Naondo Sohara, Yasuhiro Onozato, Shinichi Okamura, Yoshikatsu Inui, Masatomo Mori 
World J Gastroenterol 17(43):4793-4798. Published online Nov 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i43.4793
Patrícia O Gonçalez, Naianne K Clebis, Renata B Mari, Karina M Gagliardo, Sandra R Stabille, Haroldo G Faria, Edson A Liberti, José Roberto Kfoury Jr 
World J Gastroenterol 17(43):4799-4803. Published online Nov 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i43.4799
Xiao-Hong Fan, Jian-Zhang Geng, Li-Fen Wang, Ying-Ying Zheng, Hai-Ying Lu, Jing Li, Xiao-Yuan Xu 
World J Gastroenterol 17(43):4804-4809. Published online Nov 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i43.4804
Chen-Mei Xia, Yuan Zhao, Li Jiang, Jie Jiang, Shun-Cai Zhang 
World J Gastroenterol 17(43):4810-4816. Published online Nov 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i43.4810
Xiao-Xing Xiang, Xia-Qiu Zhou, Jun-Xue Wang, Qing Xie, Xiong Cai, Hong Yu, Hui-Juan Zhou 
World J Gastroenterol 17(43):4825-4830. Published online Nov 21, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i43.4825
Case Report