BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Guo-Jun Wang, Chun-Fang Gao, Dong Wei, Cun Wang, Wen-Jian Meng 
World J Gastroenterol 16(43):5411-5415. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5411
Original Article
Hui Wang, Bo Liu, Jia-He Tian, Bai-Xuan Xu, Zhi-Wei Guan, Bao-Lin Qu, Chang-Bin Liu, Rui-Min Wang, Ying-Mao Chen, Jin-Ming Zhang 
World J Gastroenterol 16(43):5416-5423. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5416
Brief Article
Hanumantha R Ancha, Noel R Fajardo, William A Bauman, Alan S Rosman, Marinella Galea, Graham Creasey, Mark A Korsten 
World J Gastroenterol 16(43):5435-5439. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5435
Brian Garvin, Lisa Lovely, Alex Tsodikov, Danielle Minecan, Shaungson Hong, John W Wiley 
World J Gastroenterol 16(43):5440-5446. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5440
Emanuele Tumino, Rodolfo Sacco, Marco Bertini, Michele Bertoni, Giuseppe Parisi, Alfonso Capria 
World J Gastroenterol 16(43):5452-5456. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5452
Ali Ezer, Nurkan Torer, Tarik Zafer Nursal, Ebru Kizilkilic, Kenan Caliskan, Tamer Colakoglu, Gokhan Moray 
World J Gastroenterol 16(43):5457-5461. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5457
Bernhard Dauser, Thomas Winkler, Behrooz Salehi, Stefan Riss, Franz Beer, Friedrich Herbst 
World J Gastroenterol 16(43):5462-5466. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5462
Sittisak Honsawek, Maneerat Chayanupatkul, Voranush Chongsrisawat, Paisarn Vejchapipat, Yong Poovorawan 
World J Gastroenterol 16(43):5467-5473. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5467
Sung Hoon Jung, Woo Chul Chung, Eun Jung Kim, Seol Hye Kim, Chang Nyol Paik, Bo In Lee, Young Seok Cho, Kang-Moon Lee 
World J Gastroenterol 16(43):5474-5480. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5474
Shigeyuki Kobayashi, Yasuhiko Abe, Manabu Tashiro, Tomoyuki Koike, Katsunori Iijima, Akira Imatani, Shuichi Ohara, Satoshi Watanabe, Shin Fukudo, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 16(43):5481-5489. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5481
Ming-Luen Hu, Keng-Liang Wu, King-Wah Chiu, Yi-Chun Chiu, Yeh-Pin Chou, Wei-Chen Tai, Tsung-Hui Hu, Shue-Shian Chiou, Seng-Kee Chuah 
World J Gastroenterol 16(43):5490-5495. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5490
Pei-Jung Lu, Ping-I Hsu, Chung-Hsuan Chen, Michael Hsiao, Wei-Chao Chang, Hui-Hwa Tseng, Kung-Hung Lin, Seng-Kee Chuah, Hui-Chun Chen 
World J Gastroenterol 16(43):5496-5501. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5496
Wei-Hua Wang, Chang-Li Jiang, Wei Yan, Yu-Hai Zhang, Jiang-Tao Yang, Cun Zhang, Bo Yan, Wei Zhang, Wei Han, Jun-Zhi Wang, Ying-Qi Zhang 
World J Gastroenterol 16(43):5502-5509. Published online Nov 21, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i43.5502
Case Report