BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Seyed Sajad Mohseni Salehi Monfared, Bagher Larijani, Mohammad Abdollahi 
World J Gastroenterol 15(10):1153-1161. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1153
Topic Highlights
Natalia A Osna 
World J Gastroenterol 15(10):1162-1162. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1162
Angela Dolganiuc, Gyongyi Szabo 
World J Gastroenterol 15(10):1168-1177. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1168
Courtney S Schaffert, Michael J Duryee, Carlos D Hunter, Bartlett C Hamilton 3rd, Amy L DeVeney, Mary M Huerter, Lynell W Klassen, Geoffrey M Thiele 
World J Gastroenterol 15(10):1209-1218. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1209
Original Article
Bing-Zhu Yan, Wei Wang, Li-Yan Chen, Man-Ru Bi, Yan-Jie Lu, Bao-Xin Li, Bao-Shan Yang 
World J Gastroenterol 15(10):1231-1236. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1231
Brief Article
Mª Teresa Pérez-Rodríguez, Bernardo Sopeña, Manuel Crespo, Alberto Rivera, Teresa González del Blanco, Antonio Ocampo, César Martínez-Vázquez 
World J Gastroenterol 15(10):1237-1241. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1237
Dong-Bing Zhao, Yong-Kai Wu, Yong-Fu Shao, Cheng-Feng Wang, Jian-Qiang Cai 
World J Gastroenterol 15(10):1242-1245. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1242
Yi-Jun Zhou, Juan Gao, Hua-Mei Yang, Jian-Xin Zhu, Tong-Xin Chen, Zhen-Juan He 
World J Gastroenterol 15(10):1246-1253. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1246
Da-Long Wu, Feng-Ying Sui, Cheng Du, Cheng-Wen Zhang, Bin Hui, Shui-Ling Xu, Huan-Zhang Lu, Guo-Jie Song 
World J Gastroenterol 15(10):1259-1263. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1259
Case Report
Takayuki Kogure, Yoshiyuki Ueno, Satoshi Sekiguchi, Kazuyuki Ishida, Takehiko Igarashi, Yuta Wakui, Takao Iwasaki, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 15(10):1267-1272. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1267
Letters To The Editor
Evangelos Kalaitzakis, Barbara Braden, Palak Trivedi, Yalda Sharifi, Roger Chapman 
World J Gastroenterol 15(10):1273-1275. Published online Mar 14, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.1273