BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Harvey Miller, Jianbing Zhang, Rhonda KuoLee, Girishchandra B Patel, Wangxue Chen 
World J Gastroenterol 13(10):1477-1486. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1477
Topic Highlight
Yutaka Midorikawa, Masatoshi Makuuchi, Wei Tang, Hiroyuki Aburatani 
World J Gastroenterol 13(10):1487-1492. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1487
Wataru Kimura, Toshiyuki Moriya, Jinfeng Ma, Yukinori Kamio, Toshihiro Watanabe, Mitsukiro Yano, Hiroto Fujimoto, Koji Tezuka, Ichiro Hirai, Akira Fuse 
World J Gastroenterol 13(10):1493-1499. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1493
Katsutoshi Naruse, Wei Tang, Masatoshi Makuuchi 
World J Gastroenterol 13(10):1516-1521. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1516
Liver Cancer
Colorectal Cancer
Mohammad Reza Abbaszadegan, Alireza Tavasoli, Arash Velayati, Hamid Reza Sima, Hassan Vosooghinia, Mehdi Farzadnia, Hamid Asadzedeh, Mehran Gholamin, Ezzat Dadkhah, Azadeh Aarabi 
World J Gastroenterol 13(10):1528-1533. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1528
Yan-Qin Zhang, Xiao-Qing Tang, Li Sun, Lin Dong, Yong Qin, Hua-Qing Liu, Hong Xia, Jian-Guo Cao 
World J Gastroenterol 13(10):1534-1540. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1534
H Pylori
Masaaki Kodama, Kazunari Murakami, Tadayoshi Okimoto, Ryugo Sato, Koichiro Watanabe, Toshio Fujioka 
World J Gastroenterol 13(10):1541-1546. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1541
Yong Xie, Nan-Jin Zhou, Yan-Feng Gong, Xiao-Jiang Zhou, Jiang Chen, Si-Juan Hu, Nong-Hua Lu, Xiao-Hua Hou 
World J Gastroenterol 13(10):1547-1553. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1547
Basic Research
Rapid Communication
Ichiro Hirata, Masahiro Hoshimoto, Osamu Saito, Masanobu Kayazawa, Takashi Nishikawa, Mitsuyuki Murano, Ken Toshina, Fang-Yu Wang, Ryoichi Matsuse 
World J Gastroenterol 13(10):1569-1574. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1569
Andrea Belluzzi, Giulia Roda, Francesca Tonon, Antonio Soleti, Alessandra Caponi, Anna Tuci, Aldo Roda, Enrico Roda 
World J Gastroenterol 13(10):1575-1578. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1575
Masahide Hamaguchi, Takao Kojima, Noriyuki Takeda, Chisato Nagata, Jun Takeda, Hiroshi Sarui, Yutaka Kawahito, Naohisa Yoshida, Atsushi Suetsugu, Takahiro Kato, Junichi Okuda, Kazunori Ida, Toshikazu Yoshikawa 
World J Gastroenterol 13(10):1579-1584. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1579
Lesley A Anderson, RG Peter Watson, Seamus J Murphy, Brian T Johnston, Harry Comber, Jim Mc Guigan, John V Reynolds, Liam J Murray 
World J Gastroenterol 13(10):1585-1594. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1585
Mehmet Cindoruk, Ilhan Yetkin, Serpil Muge Deger, Tarkan Karakan, Erdal Kan, Selahattin Unal 
World J Gastroenterol 13(10):1595-1598. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1595
Sefa Guliter, Fahri Yakaryilmaz, Zubeyde Ozkurt, Reyhan Ersoy, Derya Ucardag, Osman Caglayan, Pınar Atasoy 
World J Gastroenterol 13(10):1599-1601. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1599
Dong-Feng Chen, Lu Hu, Ping Yi, Wei-Wen Liu, Dian-Chun Fang, Hong Cao 
World J Gastroenterol 13(10):1608-1611. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1608
Jun Wang, Mao-Hong Luo, Zuo-Xing Zhang, Pei-Da Zhang, Xi-Li Jiang, Dong-Wang Ma, Rong-Zeng Suo, Li-Zhong Zhao, Qing-Hui Qi 
World J Gastroenterol 13(10):1612-1617. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1612
Case Report
Huaiqi Yao, Kojiro Michitaka, Yoshio Tokumoto, Yosuke Murata, Toshie Mashiba, Masanori Abe, Yoichi Hiasa, Norio Horiike, Morikazu Onji 
World J Gastroenterol 13(10):1618-1621. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1618
Seung Eun Lee, Jin-Young Jang, Sung Hoon Yang, Sun-Whe Kim 
World J Gastroenterol 13(10):1622-1625. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1622
Spiros G Delis, Petros N Maniatis, Charikleia Triantopoulou, John Papailiou, Christos Dervenis 
World J Gastroenterol 13(10):1626-1627. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1626
Ning Dai, Ying-Cong Yu, Tian-Hua Ren, Jia-Guo Wu, Yuan Jiang, Lai-Gen Shen, Jing Zhang 
World J Gastroenterol 13(10):1628-1631. Published online Mar 14, 2007. doi: 10.3748/wjg.v13.i10.1628