BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Esophageal Cancer
Gastric Cancer
Liver Cancer
Xing-Zhong Wu, Li Zhang, Bi-Zhi Shi, Ping Hu 
World J Gastroenterol 11(37):5763-5769. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5763
Colorectal Cancer
Ana Sánchez de Abajo, Miguel de la Hoya, Alicia Tosar, Javier Godino, Juan Manuel Fernández, Jose Lopez Asenjo, Beatriz Perez Villamil, Pedro Perez Segura, Eduardo Diaz-Rubio, Trinidad Caldes 
World J Gastroenterol 11(37):5770-5776. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5770
Basic Research
Chiao-Ming Chen, Sing-Chung Li, Ya-Ling Lin, Ching-Yun Hsu, Ming-Jer Shieh, Jen-Fang Liu 
World J Gastroenterol 11(37):5777-5781. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5777
Wei-Yong Zuo, Wei-Hua Chen, Si-Xiang Zou 
World J Gastroenterol 11(37):5801-5806. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5801
Bin-Bin Ye, Bing Hu, Li-Jun Wang, Hong-Sheng Liu, Yan Zou, Yu-Bin Zhou, Zhuang Kang 
World J Gastroenterol 11(37):5807-5810. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5807
Hui-Ying Jin, Kai-Hua Tao, Yue-Xi Li, Fa-Qing Li, Su-Qin Li 
World J Gastroenterol 11(37):5811-5815. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5811
Clinical Research
José Garcia Neto, Roberto de Cleva, Bruno Zilberstein, Joaquim José Gama-Rodrigues 
World J Gastroenterol 11(37):5840-5844. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5840
Brief Reports
Haluk Sargin, Mehmet Sargin, Hülya Gozu, Asuman Orcun, Gülcan Baloglu, Murat Ozisik, Mesut Seker, Oya Uygur-Bayramicli 
World J Gastroenterol 11(37):5874-5877. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5874
Francesco Perri, Michele Quitadamo, Rosalba Ricciardi, Ada Piepoli, Rosa Cotugno, Annamaria Gentile, Alberto Pilotto, Angelo Andriulli 
World J Gastroenterol 11(37):5878-5881. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5878
Michalis Economou, Spilios Manolakopoulos, Thomas A Trikalinos, Spyros Filis, Sotiris Bethanis, Dimitrios Tzourmakliotis, Alec Avgerinos, Sotiris Raptis, Epameinondas V Tsianos 
World J Gastroenterol 11(37):5882-5887. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5882
Sergei Mechtcheriakov, Ivo W Graziadei, André Kugener, Julia Wiedemann, Chantal Galbavy, Hartmann Hinterhuber, Josef Marksteiner, Wolfgang Vogel 
World J Gastroenterol 11(37):5893-5898. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5893
Shu-Lian Wang, Zhong-Xing Liao, Xin-Fan Liu, Zi-Hao Yu, Da-Zhong Gu, Tu-Nan Qian, Yong-Wen Song, Jing Jin, Wei-Hu Wang, Ye-Xiong Li 
World J Gastroenterol 11(37):5905-5909. Published online Oct 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i37.5905