BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Diagnostic Advances
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Otto S Lin, Danielle La Selva, Richard A Kozarek, Deborah Tombs, Wade Weigel, Ryan Beecher, Johannes Koch, Susan McCormick, Michael Chiorean, Fred Drennan, Michael Gluck, Nanda Venu, Michael Larsen, Andrew Ross 
World J Gastroenterol 23(16):2964-2971. Published online Apr 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i16.2964
Clinical Trials Study
Xiao-Yu Fu, De-Ming Tan, Cui-Mei Liu, Bin Gu, Li-Hua Hu, Zhong-Tian Peng, Bin Chen, Yuan-Lin Xie, Huan-Yu Gong, Xiao-Xuan Hu, Lian-Hui Yao, Xiao-Ping Xu, Zheng-Yuan Fu, Lang-Qiu He, Si-Hai Li, Yun-Zhu Long, De-Hui Li, Ji-Long Gu, Shi-Fang Peng 
World J Gastroenterol 23(16):2978-2986. Published online Apr 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i16.2978
Observational Study
Shomron Ben-Horin, Jane M Andrews, Konstantinos H Katsanos, Florian Rieder, Flavio Steinwurz, Konstantinos Karmiris, Jae Hee Cheon, Gordon William Moran, Monica Cesarini, Christian D Stone, Doron Schwartz, Marijana Protic, Xavier Roblin, Giulia Roda, Min-Hu Chen, Ofir Har-Noy, Charles N Bernstein 
World J Gastroenterol 23(16):2995-3002. Published online Apr 28, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i16.2995
Case Report