BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Minireviews
Yan Li, Yun-Feng Zhou, Han Liang, Hua-Qing Wang, Ji-Hui Hao, Zheng-Gang Zhu, De-Seng Wan, Lun-Xiu Qin, Shu-Zhong Cui, Jia-Fu Ji, Hui-Mian Xu, Shao-Zhong Wei, Hong-Bin Xu, Tao Suo, Shu-Jun Yang, Cong-Hua Xie, Xiao-Jun Yang, Guo-Liang Yang 
World J Gastroenterol 22(30):6906-6916. Published online Aug 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i30.6906
Basic Study
Kosuke Minaga, Masayuki Kitano, Hajime Imai, Yogesh Harwani, Kentaro Yamao, Ken Kamata, Takeshi Miyata, Shunsuke Omoto, Kumpei Kadosaka, Toshiharu Sakurai, Naoshi Nishida, Masatoshi Kudo 
World J Gastroenterol 22(30):6917-6924. Published online Aug 14, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i30.6917
Retrospective Cohort Study
Prospective Study
Systematic Reviews
Case Report