BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Miguel Jiménez-Pérez, Rocío González-Grande, Pilar España Contreras, Isabel Pinazo Martínez, Jesús de la Cruz Lombardo, Raúl Olmedo Martín 
World J Gastroenterol 22(29):6573-6581. Published online Aug 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6573
Shintaro Fujihara, Hirohito Mori, Hideki Kobara, Noriko Nishiyama, Tae Matsunaga, Maki Ayaki, Tatsuo Yachida, Tsutomu Masaki 
World J Gastroenterol 22(29):6595-6609. Published online Aug 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6595
Review
Minireviews
Lin-Na Luo, Long-Jun He, Xiao-Yan Gao, Xin-Xin Huang, Hong-Bo Shan, Guang-Yu Luo, Yin Li, Shi-Yong Lin, Guo-Bao Wang, Rong Zhang, Guo-Liang Xu, Jian-Jun Li 
World J Gastroenterol 22(29):6683-6689. Published online Aug 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6683
Basic Study
Marlein Miranda Cona, Ye-Wei Liu, Antoine Hubert, Ting Yin, Yuan-Bo Feng, Peter de Witte, Etienne Waelkens, Yan-Sheng Jiang, Jian Zhang, Stefaan Mulier, Qian Xia, Gang Huang, Raymond Oyen, Yi-Cheng Ni 
World J Gastroenterol 22(29):6690-6705. Published online Aug 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6690
Case Control Study
Chika Kinoshita, Tomohisa Nagano, Nobuyoshi Seki, Yoichi Tomita, Tomonori Sugita, Yuta Aida, Munenori Itagaki, Kenichi Satoh, Satoshi Sutoh, Hiroshi Abe, Akihito Tsubota, Yoshio Aizawa 
World J Gastroenterol 22(29):6716-6725. Published online Aug 7, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i29.6716
Retrospective Study
Systematic Reviews