BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Nicole C Tsim, Adam E Frampton, Nagy A Habib, Long R Jiao 
World J Gastroenterol 16(8):927-933. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.927
Review
Chris Jacob Johan Mulder, Amarender Singh Puri, Duvvur Nageshwar Reddy 
World J Gastroenterol 16(8):948-952. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.948
Original Article
Sami Akbulut, Ayhan Senol, Arsenal Sezgin, Bahri Cakabay, Mehmet Dursun, Omer Satici 
World J Gastroenterol 16(8):953-959. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.953
An-Gao Xu, Zhi-Jin Yu, Bo Jiang, Xin-Ying Wang, Xu-Hui Zhong, Ji-Hong Liu, Qiu-Yun Lou, Ai-Hua Gan 
World J Gastroenterol 16(8):960-965. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.960
Brief Article
Sebastian Mueller, Gunda Millonig, Lucie Sarovska, Stefanie Friedrich, Frank M Reimann, Maria Pritsch, Silke Eisele, Felix Stickel, Thomas Longerich, Peter Schirmacher, Helmut Karl Seitz 
World J Gastroenterol 16(8):966-972. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.966
Koichi Yoshida, Kenji Furuta, Kyoichi Adachi, Shunji Ohara, Terumi Morita, Takashi Tanimura, Shuji Nakata, Masaharu Miki, Kenji Koshino, Yoshikazu Kinoshita 
World J Gastroenterol 16(8):987-991. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.987
Takatsugu Oida, Hisao Kano, Kenji Mimatsu, Atsushi Kawasaki, Youichi Kuboi, Nobutada Fukino, Sadao Amano 
World J Gastroenterol 16(8):992-996. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.992
K Dilip Chakravarty, Jun-Te Hsu, Keng-Hao Liu, Chun-Nan Yeh, Ta-Sen Yeh, Tsann-Long Hwang, Yi-Yin Jan, Miin-Fu Chen 
World J Gastroenterol 16(8):997-1002. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.997
Ying Fang, Zhe Shen, Lan Li, Yong Cao, Li-Ying Gu, Qing Gu, Xiao-Qi Zhong, Chao-Hui Yu, You-Ming Li 
World J Gastroenterol 16(8):1019-1024. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.1019
Case Report
Marta Di Pisa, Gabriele Curcio, Gianluca Marrone, Mariapina Milazzo, Marco Spada, Mario Traina 
World J Gastroenterol 16(8):1031-1033. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.1031
Sang-Woo Cha, Sae Hee Kim, Hyang Ie Lee, Yun Jung Lee, Hyeon Woong Yang, Sung Hee Jung, Anna Kim, Min Koo Lee, Hyun Young Han, Dong Wook Kang 
World J Gastroenterol 16(8):1034-1038. Published online Feb 28, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i8.1034