BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Articles
Enrique Rey, Marta Moreno Ortega, Monica Olga Garcia Alonso, Manuel Diaz-Rubio 
World J Gastroenterol 15(25):3106-3113. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3106
Yuki Hattori, Toshifumi Gabata, Osamu Matsui, Kentaro Mochizuki, Hirohisa Kitagawa, Masato Kayahara, Tetsuo Ohta, Yasuni Nakanuma 
World J Gastroenterol 15(25):3114-3121. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3114
Brief Articles
Kevin T Kao, Benito A Pedraza, Amy C McClune, David A Rios, Yi-Qiong Mao, Robert H Zuch, Michael H Kanter, Sony Wirio, Chris N Conteas 
World J Gastroenterol 15(25):3122-3127. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3122
Carsten Gnewuch, Gerhard Liebisch, Thomas Langmann, Benjamin Dieplinger, Thomas Mueller, Meinhard Haltmayer, Hans Dieplinger, Alexandra Zahn, Wolfgang Stremmel, Gerhard Rogler, Gerd Schmitz 
World J Gastroenterol 15(25):3134-3141. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3134
Roberto Herrera-Goepfert, Marcela Lizano, Suminori Akiba, Adela Carrillo-García, Mauricio Becker-D’Acosta 
World J Gastroenterol 15(25):3142-3147. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3142
Jin-Soo Kim, Yong-Wan Park, Hyung-Keun Kim, Young-Seok Cho, Sung-Soo Kim, Na-Ri Youn, Hiun-Suk Chae 
World J Gastroenterol 15(25):3148-3152. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3148
Sang Min Park, Sun-Young Kim, Craig C Earle, Seung-Yong Jeong, Young Ho Yun 
World J Gastroenterol 15(25):3153-3160. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3153
Guo-Hua Dong, Chang-Tian Wang, Yun Li, Biao Xu, Jian-Jun Qian, Hai-Wei Wu, Hua Jing 
World J Gastroenterol 15(25):3166-3172. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3166
Xiao-Ping Tian, Ying Li, Fan-Rong Liang, Guo-Jie Sun, Jie Yan, Xiao-Rong Chang, Ting-Ting Ma, Shu-Yuan Yu, Xu-Guang Yang 
World J Gastroenterol 15(25):3173-3177. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3173
Case Report
Miklosh Bala, Jacob Sosna, Liat Appelbaum, Eran Israeli, Avraham I Rivkind 
World J Gastroenterol 15(25):3191-3193. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3191
Letters To The Editor
Stelios F Assimakopoulos, Konstantinos C Thomopoulos, Chrisoula Labropoulou-Karatza 
World J Gastroenterol 15(25):3194-3195. Published online Jul 7, 2009. doi: 10.3748/wjg.15.3194