BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Letters To The Editor
N Assy, S Schlesinger, D Miron, O Hussein 
World J Gastroenterol 11(41):6407-6408. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6407
Ahmed Madisch, Birgit Bethke, Manfred Stolte, Stephan Miehlke 
World J Gastroenterol 11(41):6409-6409. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6409
Viral Hepatitis
Kei Fujiwara, Yasuhito Tanaka, Etsuro Orito, Tomoyoshi Ohno, Takanobu Kato, Kanji Sugihara, Izumi Hasegawa, Mayumi Sakurai, Kiyoaki Ito, Atsushi Ozasa, Yuko Sakamoto, Isao Arita, Ahmed El-Gohary, Agossou Benoit, Sophie I Ogoundele-Akplogan, Namiko Yoshihara, Ryuzo Ueda, Masashi Mizokami 
World J Gastroenterol 11(41):6410-6415. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6410
Gerald C Kimbi, Anna Kramvis, Michael C Kew 
World J Gastroenterol 11(41):6416-6421. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6416
Katalin Jármay, Gizella Karácsony, András Nagy, Zsuzsa Schaff 
World J Gastroenterol 11(41):6422-6428. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6422
Qing-Jiao Liao, Lin-Bai Ye, Khalid Amine Timani, Ying-Long She, Xiao-Jun Yang, Li Ye, Zheng-Hui Wu 
World J Gastroenterol 11(41):6433-6439. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6433
Basic Research
Mark T Cartmell, Hans-Ulrich Schulz, Derek A O’Reilly, Bing-Mei Yang, Volker Kielstein, Simon P Dunlop, Walter Halangk, Andrew G Demaine, Andrew N Kingsnorth 
World J Gastroenterol 11(41):6445-6449. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6445
Tomasz Brzozowski, Peter C Konturek, Danuta Drozdowicz, Stanislaw J Konturek, Oxana Zayachivska, Robert Pajdo, Slawomir Kwiecien, Wieslaw W Pawlik, Eckhart G Hahn 
World J Gastroenterol 11(41):6450-6458. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6450
Stanisław Hać, Marek Dobosz, Jan J Kaczor, Robert Rzepko, Ewa Aleksandrowicz-Wrona, Zdzisław Wajda, Zbigniew Śledziński, Jacek Krajewski 
World J Gastroenterol 11(41):6459-6465. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6459
Jie Yan, Ren-Da Yang, Jun-Feng He, Shou-Xiang Yi, Xiao-Rong Chang, Ya-Ping Lin 
World J Gastroenterol 11(41):6472-6476. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6472
Clinical Research
Tatsuya Nomura, Yoshio Shirai, Toshifumi Wakai, Naoyuki Yokoyama, Jun Sakata, Katsuyoshi Hatakeyama 
World J Gastroenterol 11(41):6503-6507. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6503
Rapid Communication
Adolfo Francesco Attili, Adriano De Santis, Fabia Attili, Enrico Roda, Davide Festi, Nicola Carulli 
World J Gastroenterol 11(41):6508-6511. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6508
Zhong-Min Huang, Qi-Wen Huang, Ya-Qin Qin, Chun-He Huang, Hou-Ji Qin, Yiao-Nan Zhou, Xiang Xu, Chun-Lei Lu 
World J Gastroenterol 11(41):6525-6529. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6525
Wei Xu, Ming-Wei Zhang, Jing Huang, Xin Wang, Shu-Fen Xu, Yan Li, Shu-Jie Wang 
World J Gastroenterol 11(41):6530-6534. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6530
Xi-Jie Sun, Xian-Yue Quan, Fan-Heng Huang, Yi-Kai Xu 
World J Gastroenterol 11(41):6535-6537. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6535
Gang Jin, Xian-Gui Hu, Kang Ying, Yan Tang, Rui Liu, Yi-Jie Zhang, Zai-Ping Jing, Yi Xie, Yu-Min Mao 
World J Gastroenterol 11(41):6543-6548. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6543
Sheng Hu, Qi-Bing Song, Ping-Fang Yao, Qing-Long Hu, Ping-Jin Hu, Zhi-Rong Zeng, Rui-Ping Pang 
World J Gastroenterol 11(41):6549-6553. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6549
Case Report
Yu-Min Huang, Andy Shau-Bin Chou, Yung-Kang Wu, Chao-Chuan Wu, Ming-Che Lee, Haw-Tzong Chen, Yao-Jen Chang 
World J Gastroenterol 11(41):6557-6559. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6557
Jun-Te Hsu, Chin-Yew Lin, Ting-Jun Wu, Han-Ming Chen, Tsann-Long Hwang, Yi-Yin Jan 
World J Gastroenterol 11(41):6560-6562. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6560
Chee-Fah Chong 
World J Gastroenterol 11(41):6563-6565. Published online Nov 7, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i41.6563