BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Liver Cancer
You-Shun Zhang, Fang-Jun Yuan, Guo-Feng Jia, Ji-Fa Zhang, Li-Yi Hu, Ling Huang, Ju Wang, Zong-Qing Dai 
World J Gastroenterol 11(22):3339-3345. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3339
Viral Hepatitis
Tomoko Kurihara, Fumio Imazeki, Osamu Yokosuka, Kenichi Fukai, Tatsuo Kanda, Shigenobu Kawai, Hiromitsu Saisho 
World J Gastroenterol 11(22):3346-3350. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3346
Min Liu, Shu-Lin Zhang, Jun Cheng, Yan Liu, Lin Wang, Qing Shao, Jian Zhang, Shu-Mei Lin 
World J Gastroenterol 11(22):3351-3356. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3351
Basic Research
Jing-Gang Lan, Sheena Margaret Cruickshank, Joy Carmelina Indira Singh, Mark Farrar, James Peter Alan Lodge, Peter John Felsburg, Simon Richard Carding 
World J Gastroenterol 11(22):3375-3384. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3375
Banchob Sripa, Saman Leungwattanawanit, Takayuki Nitta, Chaisiri Wongkham, Vajarabhongsa Bhudhisawasdi, Anucha Puapairoj, Chongrak Sripa, Masanao Miwa 
World J Gastroenterol 11(22):3392-3397. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3392
Xiao-Yun Zhao, Yi-Ling Ling, Yu-Guang Li, Ai-Hong Meng, Han-Ying Xing 
World J Gastroenterol 11(22):3405-3410. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3405
Ji-Ping Zheng, Zhao-Shan Zhang, Shu-Qin Li, Xiang-Xin Liu, Sheng-Ling Yuan, Peng Wang, De-Wen Zhan, Ling-Chun Wang, Cui-Fen Huang 
World J Gastroenterol 11(22):3411-3418. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3411
Jin Lu, Ya-Peng Gu, Xia Xu, Mei-Lian Liu, Ping Xie, Hui-Ping Song 
World J Gastroenterol 11(22):3426-3430. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3426
Dong-Chang Zhao, Jun-Xia Lei, Rui Chen, Wei-Hua Yu, Xiu-Ming Zhang, Shu-Nong Li, Peng Xiang 
World J Gastroenterol 11(22):3431-3440. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3431
Brief Reports
Sheng Guan, Wei-Dong Zhao, Kang-Rong Zhou, Wei-Jun Peng, Jian Mao, Feng Tang 
World J Gastroenterol 11(22):3465-3467. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3465
Yong-Ning Zhou, Cai-Pu Xu, Yu Chen, Biao Han, Shi-Ming Yang, Dian-Chun Fang 
World J Gastroenterol 11(22):3468-3472. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3468
Xin-Qin Kang, Wei-Jin Zang, Tu-Sheng Song, Xiao-Li Xu, Xiao-Jiang Yu, Dong-Ling Li, Ke-Wei Meng, Sheng-Li Wu, Zhi-Ying Zhao 
World J Gastroenterol 11(22):3479-3484. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3479
Yan Zhang, Xue-Gong Fan, Ren Chen, Zhi-Qiang Xiao, Xue-Ping Feng, Xue-Fei Tian, Zhao-Hui Chen 
World J Gastroenterol 11(22):3485-3489. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3485