BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Liver Cancer
Inhibitory effect of adeno-associated virus-mediated gene transfer of human endostatin on hepatocellular carcinoma 
Hong Liu, Cheng-Hong Peng, Ying-Bin Liu, Yu-Lian Wu, Zhi-Ming Zhao, Yong Wang, Bao-San Han 
World J Gastroenterol 11(22):3331-3334. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3331
Nude mice multi-drug resistance model of orthotopic transplantation of liver neoplasm and Tc-99m MIBI SPECT on p-glycoprotein 
Yu Han, Xiao-Ping Chen, Zhi-Yong Huang, Hong Zhu 
World J Gastroenterol 11(22):3335-3338. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3335
CIK cells from patients with HCC possess strong cytotoxicity to multidrug-resistant cell line Bel-7402/R 
You-Shun Zhang, Fang-Jun Yuan, Guo-Feng Jia, Ji-Fa Zhang, Li-Yi Hu, Ling Huang, Ju Wang, Zong-Qing Dai 
World J Gastroenterol 11(22):3339-3345. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3339
Viral Hepatitis
Effect of lamivudine in HBeAg-positive chronic hepatitis B: Discordant effect on HBeAg and HBV DNA according to pretreatment ALT level 
Tomoko Kurihara, Fumio Imazeki, Osamu Yokosuka, Kenichi Fukai, Tatsuo Kanda, Shigenobu Kawai, Hiromitsu Saisho 
World J Gastroenterol 11(22):3346-3350. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3346
Genes transactivated by hepatitis C virus core protein, a microarray assay 
Min Liu, Shu-Lin Zhang, Jun Cheng, Yan Liu, Lin Wang, Qing Shao, Jian Zhang, Shu-Mei Lin 
World J Gastroenterol 11(22):3351-3356. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3351
Correlation of serum leptin levels with anthropometric and metabolic parameters and biochemical liver function in Chinese patients with chronic hepatitis C virus infection 
Zheng-Wen Liu, Ni Zhang, Qun-Ying Han, Jun-Tao Zeng, Yong-Lie Chu, Jian-Ming Qiu, Ya-Wen Wang, Lie-Ting Ma, Xiao-Qin Wang 
World J Gastroenterol 11(22):3357-3362. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3357
Expression and immunoreactivity of an epitope of HCV in a foreign epitope presenting system 
Mei Peng, Chang-Bai Dai, Yuan-Ding Chen 
World J Gastroenterol 11(22):3363-3367. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3363
Basic Research
Green tea polyphenol epigallocatechin-3-gallate blocks PDGF-induced proliferation and migration of rat pancreatic stellate cells 
Atsushi Masamune, Kazuhiro Kikuta, Masahiro Satoh, Noriaki Suzuki, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 11(22):3368-3374. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3368
Different cytokine response of primary colonic epithelial cells to commensal bacteria 
Jing-Gang Lan, Sheena Margaret Cruickshank, Joy Carmelina Indira Singh, Mark Farrar, James Peter Alan Lodge, Peter John Felsburg, Simon Richard Carding 
World J Gastroenterol 11(22):3375-3384. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3375
Activation of JAK-STAT pathway is required for platelet-derived growth factor-induced proliferation of pancreatic stellate cells 
Atsushi Masamune, Masahiro Satoh, Kazuhiro Kikuta, Noriaki Suzuki, Tooru Shimosegawa 
World J Gastroenterol 11(22):3385-3391. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3385
Establishment and characterization of an opisthorchiasis-associated cholangiocarcinoma cell line (KKU-100) 
Banchob Sripa, Saman Leungwattanawanit, Takayuki Nitta, Chaisiri Wongkham, Vajarabhongsa Bhudhisawasdi, Anucha Puapairoj, Chongrak Sripa, Masanao Miwa 
World J Gastroenterol 11(22):3392-3397. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3392
Lethal effect and apoptotic DNA fragmentation in response of D-GalN-treated mice to bacterial LPS can be suppressed by pre-exposure to minute amount of bacterial LPS: Dual role of TNF receptor 1 
Bing-Rong Zhou, Marina Gumenscheimer, Marina A. Freudenberg, Chris Galanos 
World J Gastroenterol 11(22):3398-3404. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3398
Cholecystokinin octapeptide improves cardiac function by activating cholecystokinin octapeptide receptor in endotoxic shock rats 
Xiao-Yun Zhao, Yi-Ling Ling, Yu-Guang Li, Ai-Hong Meng, Han-Ying Xing 
World J Gastroenterol 11(22):3405-3410. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3405
Construction of a novel Shigella live-vector strain co-expressing CS3 and LTB/STm of enterotoxigenic E.coli 
Ji-Ping Zheng, Zhao-Shan Zhang, Shu-Qin Li, Xiang-Xin Liu, Sheng-Ling Yuan, Peng Wang, De-Wen Zhan, Ling-Chun Wang, Cui-Fen Huang 
World J Gastroenterol 11(22):3411-3418. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3411
Intravenous acid fibroblast growth factor protects intestinal mucosal cells against ischemia-reperfusion injury via regulating Bcl-2/Bax expression 
Wei Chen, Xiao-Bing Fu, Shi-Li Ge, Tong-Zhu Sun, Gang Zhou, Bing Han, Yi-Ri Du, Hai-Hong Li, Zhi-Yong Sheng 
World J Gastroenterol 11(22):3419-3425. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3419
Adult islets cultured in collagen gel transdifferentiate into duct-like cells 
Jin Lu, Ya-Peng Gu, Xia Xu, Mei-Lian Liu, Ping Xie, Hui-Ping Song 
World J Gastroenterol 11(22):3426-3430. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3426
Bone marrow-derived mesenchymal stem cells protect against experimental liver fibrosis in rats 
Dong-Chang Zhao, Jun-Xia Lei, Rui Chen, Wei-Hua Yu, Xiu-Ming Zhang, Shu-Nong Li, Peng Xiang 
World J Gastroenterol 11(22):3431-3440. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3431
Gender differences in hepatic ischemic reperfusion injury in rats are associated with endothelial cell nitric oxide synthase-derived nitric oxide 
Ping Lü, Fang Liu, Chun-You Wang, Dao-Da Chen, Zhong Yao, Yuan Tian, Jing-Hui Zhang, Yi-Hua Wu 
World J Gastroenterol 11(22):3441-3445. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3441
Brief Reports
Adenovirus-mediated FasL gene transfer into human gastric carcinoma 
Shi-Ying Zheng, De-Chun Li, Zhi-De Zhang, Jun Zhao, Jin-Feng Ge 
World J Gastroenterol 11(22):3446-3450. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3446
Cell cycle arrest and apoptotic cell death in cultured human gastric carcinoma cells mediated by arsenic trioxide 
Qin-Shu Shao, Zai-Yuan Ye, Zhi-Qiang Ling, Jin-Jing Ke 
World J Gastroenterol 11(22):3451-3456. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3451
Applications of gray relational analysis in gastroenterology 
Xue-Rui Tan, Yu-Guang Li, Ming-Zhe Chen 
World J Gastroenterol 11(22):3457-3460. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3457
Quality of gastric ulcer healing evaluated by endoscopic ultrasonography 
Jian-Min Si, Qian Cao, Jia-Guo Wu 
World J Gastroenterol 11(22):3461-3464. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3461
CT perfusion at early stage of hepatic diffuse disease 
Sheng Guan, Wei-Dong Zhao, Kang-Rong Zhou, Wei-Jun Peng, Jian Mao, Feng Tang 
World J Gastroenterol 11(22):3465-3467. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3465
α-catenin expression is decreased in patients with gastric carcinoma 
Yong-Ning Zhou, Cai-Pu Xu, Yu Chen, Biao Han, Shi-Ming Yang, Dian-Chun Fang 
World J Gastroenterol 11(22):3468-3472. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3468
Molecular epidemiological study on pre-X region of hepatitis B virus and identification of hepatocyte proteins interacting with whole-X protein by yeast two-hybrid 
Qian Yang, Jun Cheng, Jing Dong, Jian Zhang, Shu-Lin Zhang 
World J Gastroenterol 11(22):3473-3478. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3473
Rat bone marrow mesenchymal stem cells differentiate into hepatocytes in vitro 
Xin-Qin Kang, Wei-Jin Zang, Tu-Sheng Song, Xiao-Li Xu, Xiao-Jiang Yu, Dong-Ling Li, Ke-Wei Meng, Sheng-Li Wu, Zhi-Ying Zhao 
World J Gastroenterol 11(22):3479-3484. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3479
Comparative proteome analysis of untreated and Helicobacter pylori-treated HepG2 
Yan Zhang, Xue-Gong Fan, Ren Chen, Zhi-Qiang Xiao, Xue-Ping Feng, Xue-Fei Tian, Zhao-Hui Chen 
World J Gastroenterol 11(22):3485-3489. Published online Jun 14, 2005. doi: 10.3748/wjg.v11.i22.3485