BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Meng Chao Wu, Feng Shen 
World J Gastroenterol 6(6):773-776. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.773
Zhi Qiang Huang, Ning Xin Zhou, Da Dong Wang, Jian Guo Lu, Ming Yi Chen 
World J Gastroenterol 6(6):777-782. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.777
Review
Original Articles
Fu Ming Yan, An Shen Chen, Fei Hao, Xi Ping Zhao, Chang Hai Gu, Li Bin Zhao, Dong Liang Yang, Lian Jie Hao 
World J Gastroenterol 6(6):805-811. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.805
Yu Liang Zhao, Zong Da Meng, Zhi Yi Xu, Jun Jie Guo, Shao Ai Chai, Cheng Gang Duo, Xuan Yi Wang, Jin Feng Yao, Hong Bin Liu, Shun Xiang Qi, Hui Bin Zhu 
World J Gastroenterol 6(6):829-832. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.829
Heng Jun Gao, Lian Zhen Yu, Jian Feng Bai, Yan Shen Peng, Gu Sun, Han Lin Zhao, Kun Miu, Xiu Zhen Lü, Xiao Yong Zhang, Zhi Quan Zhao 
World J Gastroenterol 6(6):848-854. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.848
Huan Gan Wu, Li Bin Zhou, Da Ren Shi, Shi Min Liu, Hui Rong Liu, Bi Meng Zhang, Han Ping Chen, Lin Shan Zhang 
World J Gastroenterol 6(6):861-865. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.861
Xiao Zhong Guo, Helmut Friess, Xiao Dong Shao, Min Pei Liu, Yu Ting Xia, Jian Hua Xu, Markus W. Buchler 
World J Gastroenterol 6(6):866-871. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.866
Brief Reports
Wei Ping Guo, Hong Xin Zhang, Zhi Min Wang, Yi Qing Wang, Dai Hui Ni, Wen Xian Li, Yan Guan 
World J Gastroenterol 6(6):872-876. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.872
Xu Li, Ying Meng, Xi Shan Yang, Ping Sheng Wu, Shu Mei Li, Wen Yan Lai 
World J Gastroenterol 6(6):885-887. Published online Dec 15, 2000. doi: 10.3748/wjg.v6.i6.885