BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Keisuke Kawasaki, Makoto Eizuka, Shotaro Nakamura, Masaki Endo, Shunichi Yanai, Risaburo Akasaka, Yosuke Toya, Yasuko Fujita, Noriyuki Uesugi, Kazuyuki Ishida, Tamotsu Sugai, Takayuki Matsumoto 
World J Gastroenterol 23(47):8367-8375. Published online Dec 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i47.8367
Long-Long Cao, Jun Lu, Jian-Xian Lin, Chao-Hui Zheng, Ping Li, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Qi-Yue Chen, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Chang-Ming Huang 
World J Gastroenterol 23(47):8376-8386. Published online Dec 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i47.8376
Clinical Trials Study
Chih-Ming Liang, Ming-Te Kuo, Pin-I Hsu, Chao-Hung Kuo, Wei-Chen Tai, Shih-Cheng Yang, Keng-Liang Wu, Hsing-Ming Wang, Chih-Chien Yao, Cheng-En Tsai, Yao-Kuang Wang, Jiunn-Wei Wang, Chih-Fang Huang, Deng-Chyang Wu, Seng-Kee Chuah, Taiwan Acid-Related Disease Study Group 
World J Gastroenterol 23(47):8395-8404. Published online Dec 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i47.8395
Observational Study
Henry Córdova, Lidia Argüello, Carme Loras, Antonio Naranjo Rodríguez, Faust Riu Pons, Joan B Gornals, David Nicolás-Pérez, Xavier Andújar Murcia, Luis Hernández, Santos Santolaria, Carles Leal, Carles Pons, Enrique Pérez-Cuadrado-Robles, Orlando García-Bosch, Michel Papo Berger, José Luis Ulla Rocha, Cristina Sánchez-Montes, Gloria Fernández-Esparrach 
World J Gastroenterol 23(47):8405-8414. Published online Dec 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i47.8405
Meta-Analysis
Roland Hágendorn, Nelli Farkas, Áron Vincze, Zoltán Gyöngyi, Dezső Csupor, Judit Bajor, Bálint Erőss, Péter Csécsei, Andrea Vasas, Zsolt Szakács, László Szapáry, Péter Hegyi, Alexandra Mikó 
World J Gastroenterol 23(47):8415-8425. Published online Dec 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i47.8415
Case Report
Letters To The Editor