BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Wataru Okajima, Shuhei Komatsu, Daisuke Ichikawa, Mahito Miyamae, Takuma Ohashi, Taisuke Imamura, Jun Kiuchi, Keiji Nishibeppu, Tomohiro Arita, Hirotaka Konishi, Atsushi Shiozaki, Ryo Morimura, Hisashi Ikoma, Kazuma Okamoto, Eigo Otsuji 
World J Gastroenterol 23(31):5650-5668. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5650
Basic Study
Kalliopi Despoudi, Ioannis Mantzoros, Orestis Ioannidis, Aggeliki Cheva, Nikolaos Antoniou, Dimitrios Konstantaras, Savvas Symeonidis, Manousos George Pramateftakis, Efstathios Kotidis, Stamatis Angelopoulos, Konstantinos Tsalis 
World J Gastroenterol 23(31):5680-5691. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5680
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Shinichiro Yoshioka, Hidetoshi Takedatsu, Shuhei Fukunaga, Kotaro Kuwaki, Hiroshi Yamasaki, Ryosuke Yamauchi, Atsushi Mori, Hiroshi Kawano, Tadahiro Yanagi, Tatsuki Mizuochi, Kosuke Ushijima, Keiichi Mitsuyama, Osamu Tsuruta, Takuji Torimura 
World J Gastroenterol 23(31):5773-5779. Published online Aug 21, 2017. doi: 10.3748/wjg.v23.i31.5773
Case Report