BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Therapeutics Advances
Takeshi Yokoo, Kenya Kamimura, Hiroyuki Abe, Yuji Kobayashi, Tsutomu Kanefuji, Kohei Ogawa, Ryo Goto, Masafumi Oda, Takeshi Suda, Shuji Terai 
World J Gastroenterol 22(40):8862-8868. Published online Oct 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i40.8862
Review
James WT Toh, Peter Stewart, Matthew JFX Rickard, Rupert Leong, Nelson Wang, Christopher J Young 
World J Gastroenterol 22(40):8892-8904. Published online Oct 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i40.8892
Minireviews
Basic Study
Josieli Raskopf Colares, Elizângela Gonçalves Schemitt, Renata Minuzzo Hartmann, Francielli Licks, Mariana do Couto Soares, Adriane Dal Bosco, Norma Possa Marroni 
World J Gastroenterol 22(40):8918-8928. Published online Oct 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i40.8918
Kai-Yu Li, Jian-Lin Wang, Jiang-Peng Wei, Sen-Yang Gao, Ying-Ying Zhang, Li-Tian Wang, Gang Liu 
World J Gastroenterol 22(40):8929-8939. Published online Oct 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i40.8929
Retrospective Study
Nobuhiro Fujita, Akihiro Nishie, Yoshiki Asayama, Kousei Ishigami, Yasuhiro Ushijima, Yukihisa Takayama, Daisuke Okamoto, Ken Shirabe, Tomoharu Yoshizumi, Kazuhiro Kotoh, Norihiro Furusyo, Tomoyuki Hida, Yoshinao Oda, Taisuke Fujioka, Hiroshi Honda 
World J Gastroenterol 22(40):8949-8955. Published online Oct 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i40.8949
Clinical Trials Study
Issei Saeki, Naoki Yamamoto, Takahiro Yamasaki, Taro Takami, Masaki Maeda, Koichi Fujisawa, Takuya Iwamoto, Toshihiko Matsumoto, Isao Hidaka, Tsuyoshi Ishikawa, Koichi Uchida, Kenji Tani, Isao Sakaida 
World J Gastroenterol 22(40):8967-8977. Published online Oct 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i40.8967
Observational Study
Koji Nakada, Masazumi Takahashi, Masami Ikeda, Shinichi Kinami, Masashi Yoshida, Yoshikazu Uenosono, Yoshiyuki Kawashima, Sayumi Nakao, Atsushi Oshio, Yoshimi Suzukamo, Masanori Terashima, Yasuhiro Kodera 
World J Gastroenterol 22(40):8978-8990. Published online Oct 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i40.8978
Prospective Study
Systematic Reviews
Case Report
Akiyoshi Tsuboi, Toshio Kuwai, Tomoyuki Nishimura, Sumio Iio, Takeshi Mori, Hiroki Imagawa, Toshiki Yamaguchi, Atsushi Yamaguchi, Hirotaka Kouno, Hiroshi Kohno 
World J Gastroenterol 22(40):9022-9027. Published online Oct 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i40.9022
Kazumi Togo, Tetsuya Ueo, Hirotoshi Yonemasu, Hideho Honda, Tetsuya Ishida, Hiroshi Tanabe, Kenshi Yao, Akinori Iwashita, Kazunari Murakami 
World J Gastroenterol 22(40):9028-9034. Published online Oct 28, 2016. doi: 10.3748/wjg.v22.i40.9028
Letters To The Editor