BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Field Of Vision
Yasunobu Matsuda, Toshifumi Wakai, Masayuki Kubota, Mami Osawa, Ayumi Sanpei, Shun Fujimaki 
World J Gastroenterol 19(17):2587-2590. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2587
Review
Original Article
Wolfgang Kratzer, Monika Kibele, Atilla Akinli, Marc Porzner, Bernhard O Boehm, Wolfgang Koenig, Suemeyra Oeztuerk, Richard A Mason, Ren Mao, Mark H Haenle 
World J Gastroenterol 19(17):2612-2620. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2612
János P Kósa, Péter Horváth, János Wölfling, Dóra Kovács, Bernadett Balla, Péter Mátyus, Evelin Horváth, Gábor Speer, István Takács, Zsolt Nagy, Henrik Horváth, Péter Lakatos 
World J Gastroenterol 19(17):2621-2628. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2621
Hideyoshi Kawasaki, Takashi Ohama, Masatoshi Hori, Koichi Sato 
World J Gastroenterol 19(17):2629-2637. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2629
Lian-Zhen Yu, Hai-Yang Wang, Shu-Ping Yang, Zhi-Ping Yuan, Fang-Yuan Xu, Chao Sun, Rui-Hua Shi 
World J Gastroenterol 19(17):2638-2649. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2638
Ying Yuan, Mo-Dan Li, Han-Guang Hu, Cai-Xia Dong, Jia-Qi Chen, Xiao-Fen Li, Jing-Jing Li, Hong Shen 
World J Gastroenterol 19(17):2650-2659. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2650
Brief Article
Nicola de’Angelis, Maria Clotilde Carra, Osvaldo Borrelli, Barbara Bizzarri, Francesca Vincenzi, Fabiola Fornaroli, Giuseppina De Caro, Gian Luigi de’Angelis 
World J Gastroenterol 19(17):2660-2667. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2660
Edoardo Savarino, Marina Corbo, Pietro Dulbecco, Lorenzo Gemignani, Elisa Giambruno, Luca Mastracci, Federica Grillo, Vincenzo Savarino 
World J Gastroenterol 19(17):2668-2675. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2668
Kumi Ishida, Takuya Inoue, Kaori Fujiwara, Taisuke Sakanaka, Ken Narabayashi, Sadaharu Nouda, Toshihiko Okada, Kazuki Kakimoto, Takanori Kuramoto, Ken Kawakami, Yosuke Abe, Toshihisa Takeuchi, Mitsuyuki Murano, Satoshi Tokioka, Eiji Umegaki, Kazuhide Higuchi 
World J Gastroenterol 19(17):2676-2682. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2676
Zhen-Jie Wang, Keizo Ohnaka, Makiko Morita, Kengo Toyomura, Suminori Kono, Takashi Ueki, Masao Tanaka, Yoshihiro Kakeji, Yoshihiko Maehara, Takeshi Okamura, Koji Ikejiri, Kitaroh Futami, Takafumi Maekawa, Yohichi Yasunami, Kenji Takenaka, Hitoshi Ichimiya, Reiji Terasaka 
World J Gastroenterol 19(17):2683-2690. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2683
Mahasen Abdel-Rahman, Mohammad El-Sayed, Maissa El Raziky, Aisha Elsharkawy, Wafaa El-Akel, Hossam Ghoneim, Hany Khattab, Gamal Esmat 
World J Gastroenterol 19(17):2691-2696. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2691
Yi Zhang, Ying Chen, Chun-Ying Qu, Min Zhou, Qian-Wen Ni, Lei-Ming Xu 
World J Gastroenterol 19(17):2704-2708. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2704
Case Report
Anupama Nookala, Behnam Saberi, Ramon Ter-Oganesyan, Gary Kanel, Phillip Duong, Takeshi Saito 
World J Gastroenterol 19(17):2714-2717. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2714
Hideo Suzuki, Tsuyoshi Kaneko, Yuji Mizokami, Toshiaki Narasaka, Shinji Endo, Hirofumi Matsui, Akinori Yanaka, Aki Hirayama, Ichinosuke Hyodo 
World J Gastroenterol 19(17):2718-2722. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2718
Hirohito Mori, Hideki Kobara, Shintaro Fujihara, Noriko Nishiyama, Makoto Oryu, Kazi Rafiq, Tsutomu Masaki 
World J Gastroenterol 19(17):2723-2726. Published online May 7, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i17.2723