BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Original Article
Norihiro Kato, Hiroyuki Yamamoto, Yasushi Adachi, Hirokazu Ohashi, Hiroaki Taniguchi, Hiromu Suzuki, Mayumi Nakazawa, Hiroyuki Kaneto, Shigeru Sasaki, Kohzoh Imai, Yasuhisa Shinomura 
World J Gastroenterol 19(11):1718-1727. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1718
Hiroshi Yamauchi, Mitsuhiro Kida, Kosuke Okuwaki, Shiro Miyazawa, Tomohisa Iwai, Miyoko Takezawa, Hidehiko Kikuchi, Maya Watanabe, Hiroshi Imaizumi, Wasaburo Koizumi 
World J Gastroenterol 19(11):1728-1735. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1728
Bao-Song Zhu, Li-Yan Yu, Kui Zhao, Yong-You Wu, Xiao-Li Cheng, Yong Wu, Feng-Yun Zhong, Wei Gong, Qiang Chen, Chun-Gen Xing 
World J Gastroenterol 19(11):1760-1769. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1760
Brief Article
Shao-Chieh Lin, Po-Chuan Chen, Chung-Ta Lee, Hong-Ming Tsai, Peng-Chan Lin, Helen HW Chen, Yuan-Hwa Wu, Bo-Wen Lin, Wen-Pin Su, Jenq-Chang Lee 
World J Gastroenterol 19(11):1797-1804. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1797
Chang Liu, Guang-Qin Xiao, Lu-Nan Yan, Bo Li, Li Jiang, Tian-Fu Wen, Wen-Tao Wang, Ming-Qing Xu, Jia-Yin Yang 
World J Gastroenterol 19(11):1811-1819. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1811
Yu-Fang Wang, Qin Ou-yang, Bing Xia, Li-Na Liu, Fang Gu, Kai-Fang Zhou, Qiao Mei, Rui-Hua Shi, Zhi-Hua Ran, Xiao-Di Wang, Pin-Jin Hu, Kai-Chun Wu, Xin-Guang Liu, Ying-Lei Miao, Ying Han, Xiao-Ping Wu, Guo-Bing He, Jie Zhong, Guan-Jian Liu 
World J Gastroenterol 19(11):1827-1833. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1827
Case Report
Hideki Fujii, Naoki Ohnishi, Kazuho Shimura, Masafumi Sakamoto, Tohru Ohkawara, Yoshihiko Sawa, Koichi Nishida, Yasuo Ohkawara, Tatsuro Kobata, Kanji Yamaguchi, Yoshito Itoh 
World J Gastroenterol 19(11):1834-1840. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1834
Jun Bong Kim, Seong Hwan Kim, Young Kwan Cho, Sang Bong Ahn, Yun Ju Jo, Young Sook Park, Ji Hyun Lee, Dong Hee Kim, Hojung Lee, Yun Young Jung 
World J Gastroenterol 19(11):1841-1844. Published online Mar 21, 2013. doi: 10.3748/wjg.v19.i11.1841