BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Observation
Original Article
Ulrike G Strauch, Nicole Grunwald, Florian Obermeier, Sonja Gürster, Heiko C Rath 
World J Gastroenterol 16(1):21-29. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.21
Silvia Turroni, Beatrice Vitali, Marco Candela, Paolo Gionchetti, Fernando Rizzello, Massimo Campieri, Patrizia Brigidi 
World J Gastroenterol 16(1):30-41. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.30
Hakan Alagozlu, Zahide Simsek, Selahattin Unal, Mehmet Cindoruk, Sukru Dumlu, Ayse Dursun 
World J Gastroenterol 16(1):42-47. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.42
Zhang-Xun Qiu, Bing Mei, Yi-Song Wu, Xu Huang, Zuo-Yu Wang, Yan-Fei Han, Hong-Li Lu, Young-Chul Kim, Wen-Xie Xu 
World J Gastroenterol 16(1):48-55. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.48
Brief Article
Mike Thomson, Krishnappa Venkatesh, Khalid Elmalik, Willam van der Veer, Maartan Jaacobs 
World J Gastroenterol 16(1):56-62. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.56
Ignacio Fernandez-Urien, Erika Borobio, Inmaculada Elizalde, Rebeca Irisarri, Juan Jose Vila, Jesus Maria Urman, Javier Jimenez 
World J Gastroenterol 16(1):63-68. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.63
Lea Irene Veijola, Aino Mirjam Oksanen, Pentti Ilmari Sipponen, Hilpi Iris Kaarina Rautelin 
World J Gastroenterol 16(1):83-88. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.83
Hidetsugu Saito, Hirotoshi Ebinuma, Keisuke Ojiro, Kanji Wakabayashi, Mika Inoue, Shinichiro Tada, Toshifumi Hibi 
World J Gastroenterol 16(1):89-97. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.89
Zhi-Qiang Meng, M Kay Garcia, Joseph S Chiang, Hui-Ting Peng, Ying-Qiang Shi, Jie Fu, Lu-Ming Liu, Zhong-Xing Liao, Ying Zhang, Wen-Ying Bei, Bob Thornton, J Lynn Palmer, Jennifer McQuade, Lorenzo Cohen 
World J Gastroenterol 16(1):104-111. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.104
Zhi-Yu Xiao, Wei Wu, Navada Eagleton, Huan-Qing Chen, Jing Shao, Hong Teng, Tian-Hao Liu, Zhi-Min Jiang, He-Rui Yao 
World J Gastroenterol 16(1):112-118. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.112
Case Report
Miroslav P Stojanovic, Milan Radojkovic, Ljiljana M Jeremic, Aleksandar V Zlatic, Goran Z Stanojevic, Milan A Jovanovic, Milos S Kostov, Vuka P Katic 
World J Gastroenterol 16(1):119-122. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.119
Xiao-Long Ren, Rui-Ling Yan, Xiao-Hui Yu, Ying Zheng, Jun-E Liu, Xiao-Bin Hou, Si-Yang Zuo, Xiao-Yan Fu, Hong Chang, Jian-Hong Lu 
World J Gastroenterol 16(1):131-135. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.131
Letters To The Editor
Deepak Parakkal, Eli D Ehrenpreis, Matthew P Thorpe, Karson S Putt, Bruce Hannon 
World J Gastroenterol 16(1):136-137. Published online Jan 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i1.136