BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Laurie Drozdowski, Alan BR Thomson 
World J Gastroenterol 12(47):7578-7584. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7578
Esophageal Cancer
Kenji Koishi, Reigetsu Yoshikawa, Tohru Tsujimura, Tomoko Hashimoto-Tamaoki, Syoudou Kojima, Hidenori Yanagi, Takehira Yamamura, Yoshinori Fujiwara 
World J Gastroenterol 12(47):7585-7590. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7585
Gastric Cancer
Hong-Chuan Zhao, Rong Qin, Xiao-Xin Chen, Xia Sheng, Ji-Feng Wu, Dao-Bin Wang, Gui-Hua Chen 
World J Gastroenterol 12(47):7598-7603. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7598
Liver Cancer
Chang-Qing Su, Xing-Hua Wang, Jie Chen, Yong-Jing Liu, Wei-Guo Wang, Lin-Fang Li, Meng-Chao Wu, Qi-Jun Qian 
World J Gastroenterol 12(47):7613-7620. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7613
Cui-Ping Xu, Wen-Min Ji, Gijs R van den Brink, Maikel P Peppelenbosch 
World J Gastroenterol 12(47):7621-7625. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7621
Viral Hepatitis
Li-Juan Su, Guang-Wei Ding, Zhi-Li Yang, Shou-Bing Zhang, Yu-Xiu Yang, Cun-Shuan Xu 
World J Gastroenterol 12(47):7626-7634. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7626
Basic Research
Li-Cheng Dai, Di-Yong Xu, Xing Yao, Li-Shan Min, Ning Zhao, Bo-Ying Xu, Zheng-Ping Xu, Yong-Liang Lu 
World J Gastroenterol 12(47):7649-7653. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7649
Clinical Research
Kazuya Akahoshi, Masaru Kubokawa, Masahiro Matsumoto, Shingo Endo, Yasuaki Motomura, Jiro Ouchi, Mitsuhide Kimura, Atsuhiko Murata, Michiaki Murayama 
World J Gastroenterol 12(47):7654-7659. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7654
Fabio Grizzi, Carlo Russo, Barbara Franceschini, Mariagrazia Di Rocco, Valter Torri, Emanuela Morenghi, Luigi Rainiero Fassati, Nicola Dioguardi 
World J Gastroenterol 12(47):7660-7665. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7660
Rapid Communication
Hidehiro Sawa, Takashi Ueda, Yoshifumi Takeyama, Takeo Yasuda, Makoto Shinzeki, Takahiro Nakajima, Yoshikazu Kuroda 
World J Gastroenterol 12(47):7666-7670. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7666
Toru Hiyama, Masaharu Yoshihara, Shinji Tanaka, Yuji Urabe, Yoshihiko Ikegami, Tatsuma Fukuhara, Kazuaki Chayama 
World J Gastroenterol 12(47):7671-7675. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7671
Rungsun Rerknimitr, Winudda Ratanapanich, Pradermchai Kongkam, Pinit Kullavanijaya 
World J Gastroenterol 12(47):7684-7689. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7684
Da-Long Wu, Hui-Xing Yi, Feng-Ying Sui, Xiao-Hong Jiang, Xiao-Ming Jiang, Ying-Ying Zhao 
World J Gastroenterol 12(47):7695-7698. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7695
Case Report
Marco Montagnani, Anna Abrahamsson, Cecilia Gälman, Gösta Eggertsen, Hanns-Ulrich Marschall, Elisa Ravaioli, Curt Einarsson, Paul A Dawson 
World J Gastroenterol 12(47):7710-7714. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7710
Kuangi Fu, Akihiro Kobayashi, Norio Saito, Yasushi Sano, Shigeharu Kato, Hiroaki Ikematsu, Takahiro Fujimori, Yasushi Kaji, Shigeaki Yoshida 
World J Gastroenterol 12(47):7715-7716. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7715
Unal Aydin, Omer Unalp, Pinar Yazici, Baris Gurcu, Murat Sozbilen, Ahmet Coker 
World J Gastroenterol 12(47):7717-7719. Published online Dec 21, 2006. doi: 10.3748/wjg.v12.i47.7717