BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Retrospective Study
Observational Study
Case Report
Edita Lycholip, Eglė Palevičiūtė, Ina Thon Aamodt, Ragnhild Hellesø, Irene Lie, Anna Strömberg, Tiny Jaarsma, Jelena Čelutkienė 
World J Clin Cases 7(8):951-960. Published online Apr 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i8.951
Yu-Lin Gu, Wei-Jun Gu, Jing-Tao Dou, Zhao-Hui Lv, Jie Li, Sai-Chun Zhang, Guo-Qing Yang, Qing-Hua Guo, Jian-Ming Ba, Li Zang, Nan Jin, Jin Du, Yu Pei, Yi-Ming Mu 
World J Clin Cases 7(8):961-971. Published online Apr 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i8.961
Jia-Xi Mao, Fei Teng, Cong Liu, Hang Yuan, Ke-Yan Sun, You Zou, Jia-Yong Dong, Jun-Song Ji, Jun-Feng Dong, Hong Fu, Guo-Shan Ding, Wen-Yuan Guo 
World J Clin Cases 7(8):972-983. Published online Apr 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i8.972
Cheng Wei, Feng Xiong, Zhi-Chao Yu, De-Feng Li, Ming-Han Luo, Ting-Ting Liu, Ying-Xue Li, Ding-Guo Zhang, Zheng-Lei Xu, Hong-Tao Jin, Qi Tang, Li-Sheng Wang, Jian-Yao Wang, Jun Yao 
World J Clin Cases 7(8):984-991. Published online Apr 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i8.984
Yan-Ni Liu, Yong Zhu, Jia-Jun Tan, Guang-Shu Shen, Shu-Liang Huang, Chun-Gen Zhou, Shao-Hua Huangfu, Rui Zhang, Xiao-Bo Huang, Ling Wang, Qi Zhang, Bin Jiang 
World J Clin Cases 7(8):992-1000. Published online Apr 26, 2019. doi: 10.12998/wjcc.v7.i8.992