BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Nikolaos-Achilleas Arkoudis, Konstantinos Katsanos, Riccardo Inchingolo, Ioannis Paraskevopoulos, Martin Mariappan, Stavros Spiliopoulos 
World J Cardiol 13(9):381-398. Published online Sep 26, 2021. doi: 10.4330/wjc.v13.i9.381
Minireviews
Marianna Mazza, Giuseppe Marano, Angela Gonsalez del Castillo, Daniela Chieffo, Gabriella Albano, Giuseppe Biondi-Zoccai, Leonarda Galiuto, Gabriele Sani, Enrico Romagnoli 
World J Cardiol 13(9):438-445. Published online Sep 26, 2021. doi: 10.4330/wjc.v13.i9.438
Anthony Georges Matta, Nabil Yaacoub, Vanessa Nader, Nicolas Moussallem, Didier Carrie, Jerome Roncalli 
World J Cardiol 13(9):446-455. Published online Sep 26, 2021. doi: 10.4330/wjc.v13.i9.446
Retrospective Study
Prospective Study
Andrew Xanthopoulos, Konstantinos Tryposkiadis, Apostolos Dimos, Angeliki Bourazana, Alexandros Zagouras, Nikolaos Iakovis, Michail Papamichalis, Grigorios Giamouzis, George Vassilopoulos, John Skoularigis, Filippos Triposkiadis 
World J Cardiol 13(9):503-513. Published online Sep 26, 2021. doi: 10.4330/wjc.v13.i9.503