BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Minireviews
Athanasia K Papazafiropoulou 
World J Diabetes 13(11):921-925. Published online Nov 15, 2022. doi: 10.4239/wjd.v13.i11.921
Yue Cai, Guang-Yao Zang, Yan Huang, Zhen Sun, Li-Li Zhang, Yong-Jiang Qian, Wei Yuan, Zhong-Qun Wang 
World J Diabetes 13(11):926-939. Published online Nov 15, 2022. doi: 10.4239/wjd.v13.i11.926
Basic Study
Observational Study
Yuan-Yuan Zhou, Tai-Cheng Zhou, Nan Chen, Guo-Zhong Zhou, Hong-Jian Zhou, Xing-Dong Li, Jin-Rui Wang, Chao-Fang Bai, Rong Long, Yu-Xin Xiong, Ying Yang 
World J Diabetes 13(11):986-1000. Published online Nov 15, 2022. doi: 10.4239/wjd.v13.i11.986