BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Review
Retrospective Study
Basic Study
Hui Hua, Qian-Qian Zhao, Miriam Nkesichi Kalagbor, Guo-Zhi Yu, Man Liu, Zheng-Rui Bian, Bei-Bei Zhang, Qian Yu, Yin-Hai Xu, Ren-Xian Tang, Kui-Yang Zheng, Chao Yan 
World J Gastroenterol 30(5):471-484. Published online Feb 7, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i5.471
Chu-Xuan Liu, Ying Gao, Xiu-Fang Xu, Xin Jin, Yun Zhang, Qian Xu, Huan-Xin Ding, Bing-Jun Li, Fang-Ke Du, Lin-Chuan Li, Ming-Wei Zhong, Jian-Kang Zhu, Guang-Yong Zhang 
World J Gastroenterol 30(5):485-498. Published online Feb 7, 2024. doi: 10.3748/wjg.v30.i5.485
Case Report
Letter to the Editor