BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Review
Jian-Hong Ding, Zhe Jin, Xiao-Xu Yang, Jun Lou, Wei-Xi Shan, Yan-Xia Hu, Qian Du, Qiu-Shi Liao, Rui Xie, Jing-Yu Xu 
World J Gastroenterol 26(40):6141-6162. Published online Oct 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i40.6141
Minireviews
Pankaj Gupta, Yashi Marodia, Akash Bansal, Naveen Kalra, Praveen Kumar-M, Vishal Sharma, Usha Dutta, Manavjit Singh Sandhu 
World J Gastroenterol 26(40):6163-6181. Published online Oct 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i40.6163
Ruo-Yu Gao, Ben-Hua Wu, Xin-Ying Shen, Tie-Li Peng, De-Feng Li, Cheng Wei, Zhi-Chao Yu, Ming-Han Luo, Feng Xiong, Li-Sheng Wang, Jun Yao 
World J Gastroenterol 26(40):6182-6194. Published online Oct 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i40.6182
Basic Study
Xian-Wan Jiang, Ya-Ting Li, Jian-Zhong Ye, Long-Xian Lv, Li-Ya Yang, Xiao-Yuan Bian, Wen-Rui Wu, Jing-Jing Wu, Ding Shi, Qing Wang, Dai-Qiong Fang, Kai-Cen Wang, Qiang-Qiang Wang, Yan-Meng Lu, Jiao-Jiao Xie, Lan-Juan Li 
World J Gastroenterol 26(40):6224-6240. Published online Oct 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i40.6224
Retrospective Cohort Study
Retrospective Study
Lei Jiang, En-Qiang Ling-Hu, Ning-Li Chai, Wen Li, Feng-Chun Cai, Ming-Yang Li, Xu Guo, Jiang-Yun Meng, Xiang-Dong Wang, Ping Tang, Jing Zhu, Hong Du, Hong-Bin Wang 
World J Gastroenterol 26(40):6250-6259. Published online Oct 28, 2020. doi: 10.3748/wjg.v26.i40.6250
Clinical Trials Study
Systematic Reviews
Meta-Analysis
Case Report