BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Opinion Review
Review
Olorunseun O Ogunwobi, Trisheena Harricharran, Jeannette Huaman, Anna Galuza, Oluwatoyin Odumuwagun, Yin Tan, Grace X Ma, Minhhuyen T Nguyen 
World J Gastroenterol 25(19):2279-2293. Published online May 21, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i19.2279
Minireviews
Basic Study
Case Control Study
Retrospective Study
Observational Study
Prospective Study
Randomized Controlled Trial
Xiang-Lei Yuan, Bin Wei, Lian-Song Ye, Chun-Cheng Wu, Qing-Hua Tan, Ming-Hong Yao, Yu-Hang Zhang, Xian-Hui Zeng, Yan Li, Yu-Yan Zhang, Bing Hu 
World J Gastroenterol 25(19):2373-2382. Published online May 21, 2019. doi: 10.3748/wjg.v25.i19.2373
Meta-Analysis