BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Sara De Iudicibus, Raffaella Franca, Stefano Martelossi, Alessandro Ventura, Giuliana Decorti 
World J Gastroenterol 17(9):1095-1108. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1095
Topic Highlight
Chris Jacob Johan Mulder, Marc Peeters, Annemieke Cats, Anna Dahele, Jochim Terhaar sive Droste 
World J Gastroenterol 17(9):1109-1115. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1109
Review
Original Article
Tobias Heye, Nicola Zausig, Miriam Klauss, Reinhard Singer, Jens Werner, Götz Martin Richter, Hans-Ulrich Kauczor, Lars Grenacher 
World J Gastroenterol 17(9):1126-1134. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1126
Chan Guk Park, Young Dae Kim, Man Yoo Kim, Jae Woong Koh, Jae Yeoul Jun, Cheol Ho Yeum, Insuk So, Seok Choi 
World J Gastroenterol 17(9):1143-1151. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1143
Ran Zhao, Tian-Zhen Wang, Dan Kong, Lei Zhang, Hong-Xue Meng, Yang Jiang, Yi-Qi Wu, Zu-Xi Yu, Xiao-Ming Jin 
World J Gastroenterol 17(9):1152-1159. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1152
Brief Article
Fabio Pace, Gabriele Riegler, Annalisa de Leone, Patrizia Dominici, Enzo Grossi, the EMERGE Study Group 
World J Gastroenterol 17(9):1160-1166. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1160
Motoi Uchino, Hiroki Ikeuchi, Toshihiro Bando, Hiroki Matsuoka, Yoshio Takesue, Yoshiko Takahashi, Takayuki Matsumoto, Naohiro Tomita 
World J Gastroenterol 17(9):1174-1179. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1174
Naoyoshi Nagata, Masao Kobayakawa, Takuro Shimbo, Kazufusa Hoshimoto, Tomoyuki Yada, Takuji Gotoda, Junichi Akiyama, Shinichi Oka, Naomi Uemura 
World J Gastroenterol 17(9):1185-1191. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1185
Kawin Leelawat, Taweesak Thongtawee, Siriluck Narong, Somboon Subwongcharoen, Sa-ad Treepongkaruna 
World J Gastroenterol 17(9):1192-1198. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1192
Fu-Wei Wang, Ming-Shium Tu, Guang-Yuan Mar, Hung-Yi Chuang, Hsien-Chung Yu, Lung-Chih Cheng, Ping-I Hsu 
World J Gastroenterol 17(9):1199-1203. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1199
Bin Du, Zhen-Yu Yang, Xue-Yun Zhong, Mao Fang, Yong-Rong Yan, Guo-Long Qi, Yun-Long Pan, Xu-Long Zhou 
World J Gastroenterol 17(9):1219-1226. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1219
De-Ke Jiang, Lei Yao, Wen-Zhang Wang, Bo Peng, Wei-Hua Ren, Xian-Mei Yang, Long Yu 
World J Gastroenterol 17(9):1227-1233. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1227
Case Report
Alessandro Del Gobbo, Luca Elli, Paola Braidotti, Franca Di Nuovo, Silvano Bosari, Solange Romagnoli 
World J Gastroenterol 17(9):1234-1236. Published online Mar 7, 2011. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1234