BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Topic Highlight
Review
Xiao Zhu, Wen-Guo Fan, Dong-Pei Li, Marie CM Lin, Hsiangfu Kung 
World J Gastroenterol 16(21):2633-2637. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2633
Original Article
Eduardo Vilar Gomez, Yadina Martinez Perez, Hector Vega Sanchez, Gretel Riveron Forment, Enrique Arus Soler, Luis Calzadilla Bertot, Ali Yasells Garcia, Maria del Rosario Abreu Vazquez, Licet Gonzalez Fabian 
World J Gastroenterol 16(21):2638-2647. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2638
Kwong-Fai Wong, Jana Wo, David Ho, Ronnie T Poon, José M Casasnovas, John M Luk 
World J Gastroenterol 16(21):2648-2656. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2648
Brief Article
Annalisa Passariello, Gianluca Terrin, Maria Elisabetta Baldassarre, Mario De Curtis, Roberto Paludetto, Roberto Berni Canani 
World J Gastroenterol 16(21):2664-2668. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2664
Zhuan Liao, Rui Gao, Feng Li, Can Xu, Yi Zhou, Jin-Shan Wang, Zhao-Shen Li 
World J Gastroenterol 16(21):2669-2676. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2669
Song-Hua Fang, Dan-Jun Dong, Fang-Hong Chen, Mei Jin, Bai-Shu Zhong 
World J Gastroenterol 16(21):2677-2681. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2677
Yi Yang, Lu-Nan Yan, Ji-Chun Zhao, Yu-Kui Ma, Bin Huang, Bo Li, Tian-Fu Wen, Wen-Tao Wang, Ming-Qing Xu, Jia-Yin Yang 
World J Gastroenterol 16(21):2682-2688. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2682
Case Report
Ioannis Voulimeneas, Constantine Antonopoulos, Evangelos Alifierakis, Pavlos Ioannides 
World J Gastroenterol 16(21):2689-2691. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2689
Shu-Mei Chang, Shih-Tang Yan, Chang-Kuo Wei, Chih-Wen Lin, Chih-En Tseng 
World J Gastroenterol 16(21):2692-2697. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2692
Chia-Hsun Lu, Hsuan-Ying Huang, Han-Koo Chen, Jiin-Haur Chuang, Shu-Hang Ng, Sheung-Fat Ko 
World J Gastroenterol 16(21):2698-2701. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2698
Xiao-Sun Liu, Qing Zhang, Jie Zhong, Kan-Kai Zhu, Yun-Chuan Mu, Ji-Ren Yu 
World J Gastroenterol 16(21):2702-2704. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2702
Letters To The Editor
Arun Prasad 
World J Gastroenterol 16(21):2705-2706. Published online Jun 7, 2010. doi: 10.3748/wjg.v16.i21.2705